Nadace České spořitelny ocenila ty, kteří pomohli se začleněním ukrajinských školáků. Speciální cenu si odnesl program Lídr školy

Vydáno: 4 minuty čtení

Čtvrtý ročník Cen Nadace České spořitelny reflektuje další náročný rok českého školství, které čelilo příchodu tisíců ukrajinských dětí a teenagerů. Letošní držitelé cen významně přispěli k jejich zapojení nejen do školního života. Porota vyzdvihla práci Nadačního fondu Eduzměna, ocenila aktivity programové ředitelky organizace Meta Kristýny Titěrové, tým Začni učit! získal cenu za podporu ukrajinských pedagožek. Zvláštní uznání si letos zasloužili zástupci organizací a institucí, které se podílely na úspěšném startu programu Lídr školy. Za Ministerstvo školství cenu převzal nový ministr Mikuláš Bek.

„Máme za sebou další mimořádně náročné období – do českých škol přišly s propuknutím války na Ukrajině tisíce dětí. Naštěstí tu máme celou řadu organizací a projektů, které byly schopné na nenadálou situaci flexibilně a rychle reagovat. Letošní Ceny Nadace České spořitelny se proto ani nemohly týkat jiného tématu, než je integrace ukrajinských školáků do škol a mezi české vrstevníky,“ říká předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny Dana Brandenburg.

Předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon ve svém projevu na slavnostním vyhlašování cen zdůraznil, že právě díky vzdělávání se stává celá naše společnost silnější. „Myslím si, že bychom se měli odnaučit používat slovo krize. Nový normál se mi jeví jako neustálá změna a expozice k situacím, které jsou naprosto nepředvídatelné, často nepříjemné a smutné, ale naše schopnost se s nimi vyrovnat je výsledkem naší schopnosti se vzdělávat a učit se nové věci. Loňský rok byl v mnohém specifický a jsem pyšný na to, že naše Nadace, ale i česká společnost zareagovala velmi adekvátně a správně. Byl bych moc rád, kdyby tato podpora nevyprchala. Letošní laureáti jsou důkazem toho, že se spousta věcí podařila.“

Kdo jsou letošní laureáti Cen Nadace České spořitelny?

Kristýna Titěrová je programová ředitelka organizace META, o. p. s. – Společnosti pro příležitosti mladých migrantů. Ocenění získala za mimořádné osobní i profesní nasazení při integraci ukrajinských žáků do českých škol. Profesně se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Je jednou z autorek portálu www.inkluzivniskola.cz a www.cestina2.cz, několika odborných a metodických publikací a editorkou učebnice češtiny Levou zadní 1.

Koordinační skupina Nadačního fondu Eduzměna se od února 2022 stará o efektivní a cílenou spolupráci významných donorů podporujících začlenění ukrajinských dětí do české společnosti. Zapojeným dárcům poskytuje svou expertní podporu. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže se podílí na projektu Darujeme kroužky dětem, pomoci pro ukrajinské i české rodiče, kteří si nemohou finančně dovolit své děti zapojit do volnočasových aktivit.

Projekt Začni učit v Česku! od organizace Začni učit! reagoval na fakt, že do Česka před válkou utekly také tisíce ukrajinských učitelek. Díky projektu se mohly lépe zorientovat v systému českého školství, zdokonalit se v češtině, získat podporu při uznání svého vzdělání a kvalifikaci pro učení v Česku. Organizace dosud pomohla více než 1200 ukrajinských pedagožek.

Program Lídr školy cenu získal za ojedinělý příklad přenosu ověřené inovativní praxe z terénu na systémovou úroveň. Díky spolupráci Národního pedagogického institutu, MŠMT a organizace Učitel naživo vzniklo nové kvalifikační studium pro ředitele a ředitelky, které klade důraz na pedagogický leadership v souladu s cíli Strategie 2030+. V budoucnu by se tento typ studia měl stát standardem pro povinné vzdělání budoucích nebo začínajících ředitelů a ředitelek.

Ceny Nadace České spořitelny každý rok vyzdvihují osobnosti, organizace či projekty, které se veřejně přihlásily k aktuálním tématům ve školství a mají celospolečenský dopad. Porota při výběru laureátů zohlednila spolupráci na regionální či celostátní úrovni, posilování bezpečného prostředí ve školách, integraci ukrajinských žáků i podporu učitelů.

Nadace České spořitelny cíleně podporuje takové projekty a přístupy, které posouvají náš vzdělávací systém a motivují žáky, aby rozvíjeli své znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní osobní i profesní život v 21. století. Hlavní misí Nadace ČS je rozvoj dětí a mladých lidí a motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích. Jádrem nadační činnosti je tvorba a šíření inovativních vzdělávacích metod a nástrojů a posilování sítě klíčových aktérů v oblasti vzdělávání.

Zdroj: TZ Nadace České spořitelny