Nadace Bakala Foundation podpoří 18 studentů na zahraničních univerzitách

Vydáno: 3 minuty čtení

Již podeváté udělila nadace Bakala Foundation stipendia českým studentům, kteří se hlásí na prestižní univerzity v zahraničí. Z celkového počtu 200 uchazečů vybrala odborná hodnoticí komise 18 nových stipendistů. To je o 2 stipendia více než v loňském ročníku a rekordní počet za celou historii programu. Studenti mají letos zájem především o studium na evropských univerzitách jako je Oxford, Cambridge nebo ETH Zürich. Nově vybraní stipendisté se připojí k 129 studentům, které doposud manželé Bakalovi finančně podpořili částkou přesahující 115 milionů korun.

Řízení školy online„Stipendisté jsou studenti různých oborů s odlišnými plány, co je ale spojuje, je velký talent, sny a odvaha uspět v náročném studiu v zahraničí. Jsem hrdá, že takový talent můžeme podpořit, a naší zemi tak nadělit budoucí kapacity a lídry mnoha oborů,“ říká předsedkyně správní rady Bakala Foundation Michaela Bakala.

Na nová stipendia nadace každoročně alokuje 5 milionů korun. Rekordní počet osmnácti stipendií je dán mimo jiné tím, že většina letošních uchazečů se hlásí na evropské univerzity, které jsou finančně méně náročně než univerzity ve Spojených státech.

„Každé stipendium se šije na míru konkrétnímu studentovi v závislosti na jeho individuálních finančních možnostech a finanční náročnosti dané univerzity,“ vysvětluje ředitel nadace Václav Pecha určování výše stipendií. „Pokud studenti splní všechny podmínky, bude je nadace podporovat po celou dobu vybraného studijního programu,“ dodává.

O výběru stipendistů rozhodovala i letos odborná hodnoticí komise, která se sešla ve dnech 11. a 12. září 2018. Z 21 studentů, kteří postoupili do druhého kola, komise vybrala deset zájemců o bakalářské programy a osm zájemců o magisterské programy na zahraničních univerzitách. V komisi zasedli: Michaela Bakala, Kristýna Borsodi, Pepper de Callier (předseda hodnoticí komise), Irma Comstocková, Lukáš Čermák, Michal Pěchouček, Radek Špicar, Vanda Thorne, Aleš Weiser a Michael Žantovský.

„Každý rok mě fascinuje míra intelektu, talentu a odhodlanosti všech uchazečů, kteří se dostali k pohovorům, a to napříč různými obory. Ani tento rok není výjimkou,“ komentuje výběrové řízení ředitel Centra umělé inteligence ČVUT prof. Michal Pěchouček.

Stipendia nejsou oborově omezena, program Scholarship je otevřen pro všechny mladé lidi, kteří mají vynikající studijní výsledky, jsou nadšeni pro svůj obor a zároveň se zajímají o svět kolem sebe. Uchazeči letošního ročníku jsou převážně studenti či absolventi gymnázií; největší zájem měli letos o přírodní vědy (50 %), dále pak o sociální vědy (33 %) a humanitní a umělecké obory (17 %). Pět studentů pochází z Prahy, zbylých třináct pak z osmi dalších krajů České republiky.

O programu Scholarship

Bakala Foundation už devátým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship talentovaným a cílevědomým českým studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerzitách a je jim méně než 33 let.

Stipendia v rámci programu Scholarship nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a nejsou schopní si své studium financovat vlastními silami, nadace podporuje po celou dobu jejich studia.

Na stipendijním programu Scholarship spolupracují česká Nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 17. září 2018, Nadace The Bakala Foundation