Na význam umění a kreativity ve vzdělávání upozorní diskuse v Knihovně Václava Havla

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak může s návratem do škol pomoci kreativní vzdělávání? V čem se liší od jiných způsobů výuky a jak konkrétně funguje? Proč je umění a kreativita zásadní pro rozvoj dětské psychiky a nejrůznějších dovedností? Nejen na tyto otázky budou odpovídat ve veřejné online diskusi s názvem Umění a kreativita ve vzdělávání, která se uskuteční ve čtvrtek 3. června od 19.00 v Knihovně Václava Havla, David Tišer, ředitel organizace ARA ART a zástupce platformy uMĚNÍM, Romana Bartůňková, pedagožka na Gymnáziu Na Zatlance, Martin Provazník, zástupce ředitele ZŠ Strossmayerovo náměstí a Katarína Kalivodová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání. Role moderátora se ujme Tomáš Feřtek, novinář, dramaturg, scenárista a odborný konzultant EDUin. Diskuse se koná v rámci celoročních aktivit Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání a jako součást projektu Mladí ladí dětem. Pořadatelé jsou platforma uMĚNÍM, Mladí ladí jazz a Knihovna Václava Havla.  Akce bude streamovaná na YouTube kanálu Knihovny Václava Havla a facebooku platformy uMĚNÍM, Mladí ladí jazz, Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, EDUinu a DOXu. Dotazy diváci mohou pokládat přímo ve streamu na Facebooku nebo Youtube Knihovny Václava Havla. Více informací je k dispozici na https://fb.me/e/27gPYlNyy.

Poslední rok byl náročný pro školáky, učitele i rodiče. Deset tisíc dětí vypadlo ze vzdělávacího systému, neučily se. Je potřeba (znovu) nalézt jejich vnitřní motivaci. Dlouho neřešené problémy ve vzdělávacím systému tak naplno odhalila pandemie. „Jestliže distanční vzdělávání skokem posunulo digitální gramotnost učitelů i žáků, stálo by za to podobně využít aktuální návrat dětí do škol k rozvoji kreativního vzdělávání. Problémy s nízkým sebevědomím, obavy z tlaku na výkon, přerušené vztahy, to všechno je pobídka k tomu, abychom po digitálních technologiích podobně přivedli do škol divadlo, hudbu, výtvarné aktivity a využili jejich schopnosti rehabilitovat vztahy a motivovat ty, kteří v současné škole motivaci ztrácejí. Kreativní vzdělávání je pro tyto účely skvělý nástroj, máme ho k dispozici, tak by bylo dobré ho začít plošně používat," vysvětluje moderátor Tomáš Feřtek. Kreativní vzdělávání ale stále bojuje o svou pozici ve vzdělávacím systému, přitom kreativita patří k nejžádanějším dovednostem na trhu práce, ve školách pomáhá inkluzi, zájmu dětí o vzdělávání, well being a posiluje demokratický dialog. Rok 2020 ukázal, že je třeba kreativně reagovat na nečekané problémy, nacházet nová řešení, rychle se adaptovat a umět myslet kriticky. Paradoxně ale odsunul umění a kulturu – i ve vzdělávání) na vedlejší kolej. Vzdělávání uměním a spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem je přitom jednou z efektivních cest, jak motivovat k učení žáky i třeba ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. V Česku je mnoho škol a měst, které metodiku kreativního vzdělávání využívají (včetně úspěšných projektů ve školách ve vyloučených lokalitách – zkušenosti mj. z projektu Kreativního partnerství). Zastáncům kreativního vzdělávání se ale stále nedaří prosadit systémové změny ve školství, kde by kreativní vzdělávání bylo uznáno jako plnohodnotný přístup.

uMĚNÍMje nově vzniklá platforma, která zastupuje více kreativních organizací z různých oblastí. Tento rok byla podpořena finančními mechanismy Fondů EHP a Norska 2014–2021. Umění komplexně rozvíjí člověka a přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Proto platforma pracuje na tom, aby se kreativní vzdělávání stalo integrální, systematicky podporovanou a oceňovanou součástí vzdělávání.

Členové uMĚNÍM: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Tanec Praha, ARA ART, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL - dětské muzeum, Centrum současného umění DOX, Kvas - Jihlava vzdělává kulturou, Národní galerie, Nerudný fest (Mladí ladí dětem), Galerie hl.m. Prahy, Designéři dětem, Společnost pro elektroakustickou hudbu, Jaroslav Raušer (Institut moderní hudby) Partneři uMĚNÍM: Institut umění - Divadelní ústav, Kreativní Praha, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, NIPOS, Kreativní Česko, Česká hudební rada

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 2. června 2021; SMART Communication s.r.o.