Na vysvědčení letos žáci poprvé najdou zkratu EQF. Pomůže jim při hledání práce nebo studia v zahraničí

Vydáno: 3 minuty čtení

Absolventská vysvědčení, výuční listy a diplomy z konzervatoří a vyšších odborných škol mají letos poprvé uvedenou úroveň Evropského rámce kvalifikací. Zkratka EQF a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Některé školy nové tiskopisy již nakoupily a použily vloni. Pro většinu učitelů, žáků a rodičů je to novinka.

Od letošního školního roku je tiskopis s úrovní EQF povinný. „Je to užitečný údaj v pravé horní části vysvědčení. Jeho smyslem je přiblížit dosaženou úroveň vzdělání absolventa,“ vysvětluje Helena Úlovcová, náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání. „Může usnadnit práci personalistům
a zaměstnavatelům při hledání uchazečů na konkrétní pozice,“ doplňuje Helena Úlovcová.

Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2. Na výučních listech tříletých učebních oborů najdou žáci a jejich rodiče EQF 3. Maturanti mají zaznamenáno EQF 4 a diplom z vyšší odborné školy a konzervatoře oznamuje úroveň EQF 6.

ÚDAJI ROZUMĚJÍ i ZAMĚSTNAVATELÉ V ZAHRANIČÍ

Úroveň EQF je možné využít i při hledání práce, brigády nebo při dalším studiu v zahraničí. „Po maturitě jsem hledal práci v Německu. Oslovil jsem jednu bavorskou firmu a předložil jim vysvědčení. Zpočátku nerozuměli překladu vysvědčení ani typu školy, na které jsem studoval. Později jsem dokumenty doplnil o údaje EQF
a Europass - dodatek k osvědčení. Zaměstnavatel pak už věděl, jaké jsou moje schopnosti a dovednosti.“ Tak zní zkušenost Karla, absolventa střední odborné školy, který se obrátil na klientské centrum EQF, které funguje při Národním ústavu pro vzdělávání.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework–EQF) je společný evropský referenční rámec, který pomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v zemích Evropské unie. Má osm úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi
a kompetencemi.

Více na www.eqf.cz.

Jaká úroveň EQF odpovídá dosaženému vzdělání

ÚROVEŇ EQF

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

8

vysokoškolské – doktorský studijní program

7

vysokoškolské – magisterský studijní program

6

vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)

5

 -

4

střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)

3

střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

2

základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)

1

základy vzdělání (základní škola speciální)

 

Na kterých vysvědčeních je uvedena zkratka EQF

  • Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole a vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání (EQF 2)
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů dvouletých oborů středního vzdělání
    a středního vzdělání s výučním listem (EQF 2)
  • Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční listy absolventů tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem (EQF 3)
  • Vysvědčení o maturitní zkoušce (EQF 4)
  • Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom o absolutoriu v konzervatoři (EQF 6)
  • Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu ve vyšší odborné škole (EQF 6)

MŠMT: vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech ve vzdělávání, vzory tiskopisů

Řízení školy online 

Zdroj: Tisková zpráva NÚV