Na vše, co jste chtěli vědět o mediální výchově, se zeptejte webu www.SvetMedii.info

Vydáno: 5 minut čtení

„Učitelé mediální výchovy vtloukají dětem do hlavy, co je pravda a co lež! Cílem mediální výchovy je zkoušení dětí ze seznamů povolených a zakázaných zpravodajských webů.“ Proti těmto a dalším podobným mýtům vznikl web www.SvetMedii.info, který je rozcestníkem pro všechny, kdo se chtějí více dozvědět o mediální výchově v českých školách. Zároveň je učebnicí o mediální výchově a návodem, jak lze učit podle principů otevřeného vzdělávání. Autorem webu je Michal Kaderka, autor tohoto článku a zároveň dlouholetý spolupracovník redakce Řízení školy. Autor vyučuje mediální výchovu na Gymnáziu Na Zatlance a občanskou nauku na Karlínské obchodní akademii VOŠE.

Řízení školy onlineMediální výchova již začala žít svým životem, dokonce se někteří politici začali předhánět v tom, kdo ji více odsoudí jako propagandistickou záležitost. A to bez jakéhokoliv zjišťování, co a jak se v mediální výchově učí. To má samozřejmě dopad i na učitele, kteří vnímají, že někteří rodiče se mohou obávat mediální výchovy jako nového nástroje indoktrinace hodnot, které jsou rodině nepřátelské. Mediální výchova není ani samostatným předmětem a není ani v nabídce pedagogických fakult jako samostatný předmět. Stejně tak neexistuje žádná asociace, která by učitele zabývající se mediální výchovou sdružovala, byť nejblíže k tomu má Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, která na svých seminářích a konferencích na téma mediální výchovy nezapomíná. Po mnoha rozhovorech s odbornou veřejností, učiteli, novináři či politiky proto web obsahuje odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

  • Co je to mediální výchova a co se v ní učí?
  • Jaké jsou učebnice k mediální výchově?
  • Jaké jsou další materiály, ze kterých mohou učitelé do výuky čerpat?
  • Jaká jsou data o mediální gramotnosti, kolik je učitelů mediální výchovy apod.?
  • Kde je možné se o mediální výchově vzdělávat? Je někde kalendář kurzů?
  • Jak se dostat k dalším učitelům mediální výchovy?

Cílovou skupinou webu www.SvetMedii.info jsou sice učitelé, ale důležité informace zde naleznou rodiče, veřejnost i novináři. Každý v něm najde své – učitelé získají odkazy na podklady do výuky nebo kalendář se vzdělávacími kurzy, rodiče i veřejnost se zase dozvědí, co je mediální výchova. Web myslí i na novináře, kteří se pídí po datech, jak jsme na tom s mediální výchovou či gramotností.

Prioritou webu jsou učitelé

Web www.SvetMedii.info je online učebnicí o mediální výchově, která má několik sekcí. Svět médií je název povinně volitelného semináře, který na pražském Gymnáziu Na Zatlance vyučuji. Proto v první sekci s názvem „O světě médií“ najdete informace, jak může vypadat výuka mediální výchovy – co se v ní učí, jaké jsou cíle nebo jak jsou do výuky integrovány sociální sítě. Sekce „Mediální výchova“ obsahuje definici mediální výchovy a gramotnosti i údaje o tom, jak je mediální výchova zakotvena ve strategických dokumentech a kdo se v síti vzdělávacích institucí a organizací stará o její obsah pro školy.

Přínosnou sekcí jsou „Zdroje a data“. V úvodu jsou uvedeny odkazy na státní strategické dokumenty, které dávají mediální výchově obsah. Pak nabízí odkazy na pravidelné aktuality z mediálního světa a online materiály do výuky – vedle těch nejvýznamnějších v českém jazyce jsou zde i zajímavé  odkazy ve slovenštině či v angličtině. Ve stejné sekci najdete i odkazy na materiály o hoaxech, manipulacích, dezinformacích nebo internetové bezpečnosti. Dále zde naleznete publikace k mediální výchově (většina z nich je online), publikace o médiích a doporučené učebnice, stejně jako odkazy na kontakty organizací, které se na mediální výuku ve škole specializují.

Sekce „Otevřená učebnice“ obsahuje mé materiály do výuky. Ty sem postupně přibývají z původního úložiště na
www.slideshare.net. Dosud všechny kapitoly obsahují i metodiku pro učitele a všechny potřebné pracovní listy apod. Oproti službě Slideshare má však web www.svetmedii.info tu výhodu, že jsou všechny materiály stahovatelné v editovatelném formátu, a učitelé si je tak mohou jakkoliv pro svou třídu upravovat.

Možnosti se dále vzdělávat

Řízení školy onlineV předposlední sekci „Vzdělávací příležitosti“ se nachází odkaz na kurzy a školení, které se mediální výchovy týkají. Všechny krajské vzdělávací organizace jsou osloveny s tím, že zde své kurzy na mediální výchovu mohou oznamovat, a mnohé tak již činí. V kalendáři jsou ovšem zachyceny vzdělávací příležitosti zdarma, které nejsou určeny jen pro učitele, ale i širokou veřejnost. Jedná se o akce v knihovnách či v různých vzdělávacích centrech.

V sekci „Licence“ se uvádí, jak lze podle autorského práva se vším v učebnici nakládat. Vše, včetně otevřené učebnice Svět médií, je zveřejněno pod veřejnou licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA a web popisuje, co dalšího mohou návštěvníci s obsahem webu dělat. Je zde i vysvětleno, proč web vznikl a proč vše nabízí zdarma. Sekce „Autor“ poskytuje krátké shrnutí autorových zkušeností i kontaktů. Najdete v ní i prolink na skupinu na Facebooku Sdílíme zkušenosti z mediální výchovy, kde si učitelé vyměňují zkušenosti z výuky, případně existuje možnost se zapsat na mailing list, kam pak budou chodit upozornění na kurzy a další vzdělávací akce či nové kapitoly z otevřené učebnice.

Zdroj: Pro časopis Řízení školy rozhovor vedl Mgr. Michal Kaderka, učitel mediální výchovy na pražském Gymnáziu Na Zatlance a spoluzakladatel Aliance pro otevřené vzdělávání