Na stravu zdarma budou mít nově nárok i děti z MŠ

Vydáno: 3 minuty čtení

Na obědy a svačiny zdarma budou mít od příštího školního roku nárok i děti v mateřských školách v Karlovarském a Ústeckém kraji. MŠMT tak chce motivovat sociálně slabé rodiny, aby dávaly děti do školek. Prostřednictvím neziskových organizací a nadací spolupracujících se školami takto ministerstvo rozdělí v následujícím školním roce 20 milionů korun.

Na obědy a svačiny zdarma budou mít od příštího školního roku nárok i děti v mateřských školách v Karlovarském a Ústeckém kraji. MŠMT tak chce motivovat sociálně slabé rodiny, aby dávaly děti do školek. Prostřednictvím neziskových organizací a nadací spolupracujících se školami takto ministerstvo rozdělí v následujícím školním roce 20 milionů korun.

Z mnoha výzkumů bylo doloženo, že čím dříve do předškolního vzdělávání dítě nastoupí, tím více se eliminuje riziko odkladu školní docházky, zvýší se jeho šance na pozdější úspěšnost v základním vzdělávání a omezí se předčasný odchod ze vzdělávání. Podpora v podobě celodenního stravování zdarma bude určena pro děti už od čtyř let, které navštěvují školky všech zřizovatelů, tedy včetně soukromých a církevních.

Finance budou rozdělovány prostřednictvím výzvy určené neziskovým organizacím a spolkům zaměřeným na sociální pomoc, které potom ve spolupráci s mateřskou školou vytipují děti z potřebných rodin. Týká se to nejen rodin, které si kvůli dlouhodobé  či dočasné nepříznivé finanční situaci nemohou dovolit platit dítěti stravné, ale také například poplatek za školku nebo kroužky a výlety pořádané v rámci předškolního vzdělávání. Tato forma spolupráce se MŠMT již osvědčila u projektu obědů zdarma pro žáky ZŠ ze sociálně slabých rodin.

K poskytování přesnídávek, obědů a svačin zdarma i v mateřských školách byly v první fázi vybrány Karlovarský a Ústecký kraj, kde je potřebných rodin nejvíce. Po pilotním ověření se bude projekt upravovat a rozšiřovat. Zvýšit podíl dětí v předškolním vzdělávání je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Celý text výzvy najdete ZDE

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým oganizacím "Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“.

Cílem dotačního programu je podpora školního stravování dětí mateřských škol ve vymezeném území, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci, a umožnit účast těchto dětí v předškolním vzdělávání. 

DP Podpora školního stravování dětí v MŠ v Karlovarském a Ústeckém kraji.pdf

Přílohy.docx

Zdroj: https://www.msmt.cz/na-stravu-zdarma-budou-mit-nove-narok-i-deti-z-materskych

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-vyzvy-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace