Na Slovensku se jednalo ohledně odborného vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve slovenských Trenčianských Teplicích jednali od středy do pátku zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Národního ústavu pro vzdělávání společně se zástupci Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky. Tématem jednání byla oblast odborného školství, kvalifikací a dalšího vzdělávání.

Smyslem setkání bylo vytvoření společné pracovní skupiny zaměřené na odborné vzdělávání a kvalifikace.

„V první řadě bychom se rádi zaměřili na nastavení kvality odborné přípravy v rámci praktického vyučování. V tomto případě se jedná o zkvalitnění standardu firemního a školního pracoviště, implementaci prvků ECVET, případně vytvoření portfolia žáka, protože se v posledních letech v České republice začíná ze strany zaměstnavatelů ozývat požadavek na zavedení duálního systému vzdělávání,“ uvedl na setkání náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl a pokračoval „Snažíme se tak jít cestou implementace významných prvků duálního systému vzdělávání do našeho vzdělávacího systému, přičemž mezi významná opatření patří také připravovaná změna financování regionálního školství, inovace oborové soustavy a revize rámcových vzdělávacích programů,“upřesnil náměstek Pícl.

Slovenská strana za účasti státní tajemnice Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky Oľgy Nachtmannové poté seznámila české zástupce s problematikou, kterou v uvedené oblasti řeší. Jde hlavně o výzvy spojené s průmyslovou revolucí 4.0, zavádění prvků duálního vzdělávání, o situaci v uplatnění na trhu práce v oblasti odborného vzdělávání, uznávání výsledků předešlého vzdělávání ve spojení s institutem mistrovské zkoušky nebo o systém kvalifikací. Zástupci obou zemí se shodli, že je potřeba podporovat kvalitu v odborném vzdělávání systémově, a to na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání. 

Zástupci MŠMT, mezi kterými byly také vedoucí oddělení odborného vzdělávání Marta Stará a vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Monika Měšťanová, pozvali ke konci setkání slovenskou stranu na další společné jednání pracovní skupiny, a to do Prahy.

Expertní bilaterální setkání se uskutečnilo na základě úkolu, který vzešel z jednání vlády České republiky a Slovenské republiky v září loňského roku ve slovenských Košicích.

Zdroj: http://www.msmt.cz/na-slovensku-se-jednalo-ohledne-odborneho-vzdelavani