Na školách se začnou pilotovat učební materiály pro informatiku

Vydáno: 2 minuty čtení

Od září se ve vybraných mateřských, základních a středních školách začnou pokusně ověřovat způsoby, jak rozvíjet informatické myšlení dětí a žáků. Pilotáž potrvá do června 2020.

Realizace pokusného ověřování umožní ověřit návrh revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních a komunikačních technologií. "Vzhledem k tomu, že navrhované změny jsou poměrně rozsáhlé, je ověření návrhu podstatným krokem, který podpoří jeho plynulou implementaci do školní praxe," říká náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl.

Cílem pokusného ověřování je také získat zpětnou vazbu o správnosti a funkčnosti učebních materiálů pro témata a oblasti rozvíjející informatické myšlení dětí a žáků. Po vyhodnocení pilotáže pak budou učební materiály doplněny, případně upraveny. Základním přínosem pokusného ověřování je zkvalitnění učebních materiálů, které v budoucnu budou volně k dispozici všem školám.

Pokusné ověřování je financováno z projektu OP VVV Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM) – více k projektu zde. Pokusné ověřování bude řídit MŠMT, realizovat ho budou pedagogické fakulty zapojené do projektu PRIM ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. Pro 1. a 2. kolo pokusného ověřování bylo a bude vytipováno a poptáno každou ze zapojených fakult průměrně 5–6 škol různých stupňů, zaměření i geografického situování.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-skolach-se-zacnou-pilotovat-ucebni-materialy-pro