Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun.

Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.

V konečném důsledku budou díky aktivitám realizovaným v rámci této výzvy podpořeny děti z mateřských škol, žáci základních a středních škol, pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání nebo v asistenčních službách. „Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, a to včetně vedoucích i těch, kteří se na roli pedagogů teprve připravují, zdůrazňuje Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Vedle povinného řízení projektu si žadatelé vybírají vždy jednu ze šesti povinně volitelných aktivit. Projekty mohou podporovat mateřské, základní a střední školy například v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám výuky (formativní hodnocení). V další aktivitě vzniknou programy pro vedoucí pedagogické pracovníky, které budou zaměřeny na pedagogické vedení, řízení malotřídních škol, implementaci digitálních technologií, vzdělávání ředitelů domovů mládeže a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a další oblasti. Žadatelé mohou zvolit také tvorbu programů vedoucích k propojování formálního a neformálního vzdělávání nebo podporu pracovníků těchto dvou oblastí vzdělávání formou spolupráce v centrech kolegiální podpory. Díky projektům v další aktivitě pak budou pedagogičtí pracovníci podpořeni ve zkvalitňování jazykového vzdělávání. Konkrétně vzniknou pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích vzdělávací programy zaměřené na efektivní metody výuky odborného cizího jazyka, jejichž součástí budou moderní výukové materiály pro jednotlivé obory. Poslední aktivita je zaměřena na výuku v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu. Cílem je zejména aktivní zapojení dětí a žáků do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života.

V projektech vzniknou vzdělávací digitální materiály, které budou volně přístupné pro potřeby škol i organizací neformálního vzdělávání.

Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, nadace, spolky, zájmová sdružení a další subjekty[1] mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017. Alokace výzvy byla stanovena na 700 milionů korun.

Více informací o výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol II naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

[1] Kompletní výčet oprávněných žadatelů je uveden v textu výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii.

Zdroj