Na podporu výzkumu jde z OP VVV už 2,5 miliardy Korun

Vydáno: 1 minuta čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání registruje už čtyři projekty zaměřené na výzkum, které dostanou dotace. Jedná se o projekty v rámci prioritní osy 1 s názvem Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a v prioritní ose 2 s názvem Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj . Celková výše finanční podpory u těchto projektů přesahuje 2,5 miliardy korun.

Ve výzvě Smart akcelerátor jsou aktuálně realizovány dva projekty. Připomeňme, že s pomocí prostředků dané výzvy je v jednotlivých krajích podpořen vznik kvalifikovaných týmů,  které budou fungovat jako prostředník a podněcovatel spolupráce mezi podniky, výzkumnými a vzdělávacími institucemi, státní správou a samosprávou v daném regionu. Úspěšnými žadateli ve výzvě Smart akcelerátor jsou v této chvíli Jihočeský a Zlínský kraj.

Výzva Fázované projekty byla zaměřena na žadatele, jejichž projekty schválené v předchozím programovém období, mohou dále čerpat finanční prostředky v souladu s požadavky Evropské komise i v aktuálním programovém období. V této výzvě jsou realizovány dva projekty, a to konkrétně Udržitelná energetika (SUSEN), který je zaměřen na jadernou energetiku, a ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE s jedním z nejintenzivnějších laserových zařízení na světě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-podporu-vyzkumu-jde-z-op-vvv-uz-2-5-miliardy-korun