Na MŠMT jednali zástupci školského rejstříku z celé ČR

Vydáno: 1 minuta čtení

Programem jednání byla konkrétní opatření k realizaci digitalizace státní správy.

Dne 8. 2. 2023 se uskutečnilo další z jednání pracovníků školského rejstříku, na kterém se sešli zástupkyně a zástupci všech krajských úřadů. 

"Z diskuse vyplynula řada konstruktivních připomínek, jejichž řešení přispěje nejen k efektivizaci technické stránky rejstříku škol a školských zařízení, ale i ke sjednocení postupů administrovaných správních řízení," říká vedoucí oddělení školského rejstříku Lenka Vejříková, která setkání organizovala. Garantem otázek technické struktury byl Vilém Suk, emeritní rada a přední znalec fungování systému rejstříku a jeho historie, a za praktické otázky spojené s užíváním systému Martin Kuba. Důležitým aspektem jednání byla přátelská atmosféra a funkční spolupráce nejen s ministerstvem, ale v rámci digitalizace i mezi jednotlivými krajskými úřady navzájem.

Zdroj: https://www.msmt.cz/na-msmt-jednali-zastupci-skolskeho-rejstriku-z-cele-cr