Na modernizaci sportovišť zašle MŠMT téměř půl miliardy

Vydáno: 3 minuty čtení
Na rozvoj a modernizaci sportovišť poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) obcím a sportovním spolkům 438 milionů korun. K těmto finančním prostředkům se přidá dalších 16 milionů, které nebyly v loňském roce spotřebovány. Peníze obdrží příjemci o půl roku dříve než v předchozích letech, prodlouží se také lhůta na jejich vyčerpání. Přerozdělování dotací pro letošní rok doprovázely přísnější a transparentnější podmínky. 

V minulých letech se obce a spolky o tom, zda dostanou peníze na modernizaci svých sportovišť, dozvěděly v červnu či v srpnu. Na vyčerpání dotace a zajištění rekonstrukce tedy měly do konce roku pouze několik měsíců. Modernizace stadionů, hřišť a dalších sportovních zařízení proto často probíhala na podzim a v zimě. Letos se o tom, jakou částku budou moci použít na vylepšení sportovišť, dozví obce a spolky už dnes – tedy na počátku března. Na vyčerpání peněz budou mít navíc celý rok.

Poptávka po finančních prostředcích k modernizaci sportovišť však nebude ze strany obcí a spolků zcela uspokojena, což mimo jiné zapříčinil i velký počet žádostí. O dotaci se ucházelo celkem 1206 žadatelů, kteří požadovali necelých 6 miliard korun. Peníze obdrží 50 nejlepších projektů. „Ráda bych uspokojila mnohem větší množství žadatelů, ale finanční prostředky plynoucí do sportu mi to nedovolují. Jak už jsem avizovala, pro rok 2018 žádám Ministerstvo financí o navýšení rozpočtu sportu o 1,5 miliardy. Pokud se mi tyto peníze podaří získat, použiju třetinu na modernizaci sportovišť pro děti, veřejnost a talentovanou mládež i reprezentaci,“ vysvětluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Aby byly dotace pro sportovní spolky a obce rozděleny co nejtransparentněji, žádosti poprvé v historii přezkoumala a věcně ohodnotila Expertní komise složená z 6 pracovníků MŠMT a 5 odborníků, kteří nejsou zaměstnáni na MŠMT a specializují se na oblast sportu, finančního auditu a přerozdělování dotací do sportu z územních samospráv. Výběr nejlepších projektů probíhal přes dva měsíce.

„Přerozdělení žádostí tudíž probíhalo vícestupňovou kontrolou. Každou žádost posuzovali a na základě předem stanovených kritérií hodnotili úředníci z odboru sportu, následně jejich vedoucí pracovník, Expertní komise a na závěr také já. V porovnání s předchozími lety jsme tudíž výrazně posílili kontrolní mechanismy a transparentnost výběru,“ říká náměstkyně pro řízení sekce sportu a mládeže Simona Kratochvílová. Jelikož 400 žádostí nenaplňovalo formální podmínky pro poskytnutí dotace, musely být vyřazeny. I proto bude chtít MŠMT v polovině tohoto roku zavést nový online systém, který usnadní podávání žádostí a pomůže žadatelům předejít chybám.

Nejvíce peněz poskytne MŠMT na sportoviště pro hráče fotbalu, tenisu a atlety, ale i na rekonstrukci areálů, hal a víceúčelových hřišť užívaných ke všeobecné sportovní činnosti či sportovním zařízením určeným k provozování vodních sportů.

Dotace pro rok 2018 na modernizaci sportovišť patřících obcím a spolkům se MŠMT chystá vyhlásit už letos v červnu tak, aby měli žadatelé dostatek času si o podporu zažádat. „Na základě předchozí dohody s Ministerstvem financí by mělo ještě v letošním roce dojít k navýšení rozpočtu sportu o 350 milionů korun, které budou vynaloženy na modernizaci dalších sportovišť,“ dodává Valachová.

Prezentace ke stažení zde: INVESTICE DO MODERNIZACE ČESKÝCH SPORTOVIŠŤ

Přerozdělení finančních prostředků na modernizaci sportovišť dle krajů pro rok 2017:

 Řízení školy

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-modernizaci-sportovist-zasle-msmt-438-milionu-korun