Na Mezinárodní den Romů otevíráme 24. ročník soutěže Romano suno.

Vydáno: 4 minuty čtení

Nová škola, o.p.s. vyhlašuje 24. ročník literární soutěže, která dává mladým romským autorům možnost popsat svět kolem sebe vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny – jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak přibližuje svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny jako plnohodnotného jazyka.

Kada pribehos hi čačipen. Kada pribehos hi pal miro bratrancos. Miro bratrancos o Milanis aviľa ke amende te bešel, has les šukar dživipen. Andre škola rado phirelas, bavinelas les futbalis. Has leske čak dešutrin berš a savori fajta les bares kamelas vaš oda, hoj na has hamižno. So leskero has, ehas o chaben. Savorenca šukares vakerelas. The o gadže les rado dikhenas.

Has jevend. O jiv perelas. Me mira piraňoraha avri pro autobusis užarahas. Phenav lake: „Adadžives pes vareso ačhela.“…

Nerozuměli jste? Na konci najdete český překlad.

Od roku 1996 docházejí do Nové školy každoročně stovky textů a obrázků. V posledních letech přibyla také autorská videa v romštině.

Jsem ráda, že se soutěže účastní pořád víc dospělých a že kromě příspěvků v próze letos přišlo také poměrně dost básní. Jsem taky ráda, že se nám pořád víc daří zapojovat do soutěže i mluvčí z méně rozšířených romských nářečí. Kromě nejrozšířenější severocentrální romštiny, máme v posledních letech stále více příspěvků od olašských dětí a v posledním ročníku jsme získaly také příspěvky v áhi-dialektu, v jihocentrální romštině,“ shrnula úspěchy posledního ročníku Iveta Kokyová, člena literární poroty Romano suno. A dodává: „Hlavně si přeji, aby se alespoň tímto způsobem jazyk udržoval a aby se tvorba v romštině četla a byla předávána další generaci.“

K zaměření letošního ročníku se vyjádřila koordinátorka soutěže Marie Podlahová Bořkovcová. „Témata, na která budou letos účastníci soutěže psát a dělat videa, zveřejníme až ve čtvrtek. Mimo realizaci samotné soutěže se bude letos více věnovat rozšiřování povědomí o romské literatuře a psaní v romštině vůbec. Kromě série seminářů na středních školách, kde studenti vybírají z romanosunových textů svého vítěze, uspořádáme besedu s Ivetou Kokyovou a tvůrčí dílny v romštině. Nejvíc lidí chceme ale oslovit přes internet. Už minulý rok jsme začali s vydáváním Te meravů, podcastů o romské literatuře. První Te merav se zabýval dílem Stáni Mikové a Eleny Lackové. Letos jsme už publikovali Te merav o Evě Danišové a na samotné vyhlášení soutěže zveřejníme 3. rozsáhlejší díl Te meravu o nestorce romské literatury Teře Fabiánové. Následovat bude podcast o Ivetě Kokyové. Na tvorbu podcastů se obzvášť těším,“ uzavírá koordinátorka soutěže Marie Podlahová Bořkovcová.

Témata letošního ročníku se soutěžící dozvědí 8. dubna – na Mezinárodní den Romů, kdy bude soutěž vyhlášena. Na samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (do 30. června 2021). Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků proběhne v první polovině prosince. Nejlepší texty i s jejich českým překladem se také objeví ve sborníku Romano suno 2021.

O vítězných příspěvcích rozhodnou romsko-české poroty, například prozaička Iveta Kokyová, básnířka Renata Berkyová,výtvarníci Ladislava Gažiová a Antonín Střížek.

A na konec slíbený překlad jednoho z příspěvků letošního Romano suna:           

               Tenhle příběh je podle pravdy. Je to příběh o mém bratranci. Můj bratranec Milan k nám přišel bydlet, měl hezký život. Chodil rád do školy a měl rád fotbal. Bylo mu 13 let a celá rodina ho měla ráda, protože nebyl lakomý. Co bylo jeho – jídlo! Se všemi mluvil hezky. Měli ho rádi i Češi.

Tehdy byla zima. Padal sníh. Já se svojí přítelkyní venku čekám na autobus. Říkám jí: „Dnes se něco stane.“…

 

 

 

Zdroj: Tisková zpráva Nová škola, o. p. s.