Na konferenci Nezastupitelný zástupce budou oceněni nejlepší zástupci ředitele

Vydáno: 2 minuty čtení

Odborná konference pro zástupce ředitelů škol se koná 26. listopadu 2020 online. Jako již tradičně i letos nemůže chybět slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Zlatá karabina. Dalším bodem programu je křest knihy Efektivní porady ve školství. Nedílnou součástí je sedm odborných přednášek, které se zabývají aktuálními tématy na školách.

Redakce Řízení školy již výherce soutěže Zlatá karabina zná. Kteří z nominovaných zaujali porotce nejvíce, odtajníme v poledne 26. listopadu. Mezi oceněnými jsou ti, kteří jsou vzorem pro své žáky i podřízené. Přicházejí s inovacemi a jsou zdrojem inspirace pro své kolegy. Společné pro všechny oceněné je důraz na bezpečné a otevřené prostředí ve škole, příjemné pro jejich kolegy i žáky.

Kromě uznání za skvělou práci však konference nabízí i odborné přednášky. Velkou výhodou je letošní možnost zapojit se a vzdělávat se přímo z domova. Monika Puškinová svým příspěvkem pomůže ke zorientování se v novelách nejen školské legislativy. Dana Pražáková ukáže, jak může klima školy ovlivnit motivaci žáků k učení, a že prostředí školy do jisté míry dokáže kompenzovat nerovné výchozí zázemí žáků. Petr Valenta přiblíží problematiku leadershipu. Advokátka Alice Frýbová rozebere okolnosti řešení covidu-19 jako učitelovy nemoci z povolání. Proč školy nepřipravují žáky na situace, kdy se musí vyrovnat s odchodem někoho ze svých blízkých? Ptá se Jiří Stárek, který otevře téma odcházení a tím také uzavře samotný program konference.  

Více o konferenci zde

Zdroj: Redakce Řízení školy

Nabídka redakce Řízení školy Wolters Kluwer ČR je určena managementu škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence, pedagogům a v neposlední řadě rodičům žáků.