Na co se těšit po návratu z prázdnin?

Vydáno: 3 minuty čtení

Intenzivní ruch na koupalištích a březích řek, rybníků či přehrad, který přineslo letošní neobvykle suché a horké léto, pomalu utichá, děti, studenti i učitelé se na nadcházejících deset měsíců opět přesunou zpátky do školních budov. Hromady prázdninových dobrodružství se pomalu zabydlují v kategorii vzpomínek, ale před námi všemi leží řada dalších, snad vesměs pěkných zážitků.

Na žáky čekají v začínajícím školním roce nové poznatky i nabídka mnoha zajímavých soutěží, učitelé se mohou těšit na četné inspirativní semináře, konference a vzdělávací dílny.

Řízení školy onlineUveďme alespoň krátkou ochutnávku z aktivit, kterou připravil NIDV pro pedagogické pracovníky pro období září až prosinec 2018

 • 25. 9. 2018 Setkání národních skupin garantů péče o nadané, Praha, Pedagogická fakulta UK
  Setkání se koná opakovaně. Tématem letošního ročníku jsou podpůrná opatření 1. stupně v kontextu formálního a neformálního vzdělávání. 
 • 5. – 6. 10. 2018 Celostátní dvoudenní seminář GRV, Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem
  Sdílení zkušeností s výukou GRV, příklady dobré praxe, spolupráce s NNO, workshopy, dílny, zkušenosti ze zahraničních studijních cest.
 • 10. 10. 2018 Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince (2. ročník celostátní konference), Praha MŠMT, Karmelitská 5 sál C 081
  Teoretická a legislativní východiska a zkušenosti s využíváním podpůrných opatření DŽC, příklady dobré praxe institucí a pedagogických pracovníků zabývajících se podporou DŽC.
 • 18. 10. 2018 Jazyky v zrcadle jednoho století, Praha, Kongresové centrum NIDV -mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách
 • 31. 10. 2018 Mezinárodní konference GRV, Praha Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město
  Záměry MŠMT, MZV, NIDV a NÚV v oblasti GRV, možnosti podpory škol a pedagogických pracovníků v oblasti GRV ze strany státu. Zkušenosti z implementace GRV ve školách v ČR a v zahraničí, příklady inspirativní praxe, zkušenosti ze zahraničí.
 • 12. – 13. 11. 2018 Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách (7. mezinárodní konference), Seč, Kongresový hotel Jezerka
  Plenární jednání k aktuálním otázkám využívání ICT ve školách Praktické workshopy v tematických sekcích
 • 20. 11. 2018 Cesta ke svobodě a demokracii (Mezinárodní konference  k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky), Praha, jednací sál Senátu PČR,  Valdštejnské nám. 17/4 Praha 1
  Společensko-politická situace polistopadového vývoje a události vedoucí k rozpadu společného státu.   Vystoupí na ní řada významných českých historiků a politologů 
 • 6. 12. 2018 Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků  (4. ročník), Praha, Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město
  Téma: Strategické řízení ve školách: Výměna zkušeností mezi hlavními aktéry profesního rozvoje pedagogů v ČR a zemích EU.                                                  

Více na adrese: http://www.nidv.cz/media/materialy/Konference/Vyznamne_akce_a_konference_NIDV_2018-2.pdf

Mnoho úspěchů v novém školním roce přeje pedagogickým pracovníkům, žákům a studentům Národní institut pro další vzdělávání!

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1567-na-co-se-tesit-po-navratu-z-prazdnin