Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Vydáno: 5 minut čtení

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách

Dvouleté děti v mateřské škole. Jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet? Co vše by naopak mělo zvládat dítě z mateřské školy odcházející? Jak konkrétně na logopedii u dětí v předškolním věku? To jsou jen některá z témat, která přinese tato praktická konference. Jednotlivé, – na praxi orientované – příspěvky doplní odpolední workshopy, ve kterých se lektoři zaměří na předání zkušeností a konkrétních postupů při rozvoji v oblastech komunikace a dalších dovedností.

Odborná konference určená pro pedagogy mateřských škol, jejich vedoucí pracovníky, asistenty pedagoga, psychology, rodiče a další zainteresovanou veřejnost.

Objednávky

Program odborné konference

9:00 – 9:05
Zahájení

9:05 – 9:45
Dvouleté děti v mateřské škole – jak na to?
(PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. – asistentka na katedře psychologie FFUK v Praze)
Dvouleté děti v mateřských školách – nestačí jen bouřlivá debata. Pedagogové se musí na jejich nástup dobře připravit, aby děti docházku do mateřské školy dobře zvládly. Příspěvek se zaměří právě na potřeby dvouletého dítěte v kolektivu, ukáže jak s ním pracovat, zaměří se na komunikaci s rodiči a nevyhne se některým mýtům, které jsou s tímto tématem spojeny.

9:45 – 10:30
Dítě v posledním roce mateřské školy – na co se zaměřit, co rozvíjet a jak to rozvíjet
(Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)
Již v předškolním věku mohou pedagogové i rodiče zásadně ovlivnit školní úspěšnost dítěte. Děje se tak, pokud vědí, které oblasti vývoje jsou pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání potřeba rozvíjet. Proč děti, které nelezly, nerady kreslí, „tabletové“ děti toho zase tolik neřeknou a ty, co tápou v prostorové orientaci, se pak perou s některými písmenky a obtížněji čtou? V rámci tohoto příspěvku se pokusíme společně najít klíč k zábavným aktivitám, hrám a činnostem, které napomohou tomu, aby z předškolního dítěte vyrostl zvídavý a šťastný prvňáček.

Přestávka

11:00 – 11:45
Otázky individualizace v rámci mateřské školy
(Bc. Diana Roubová – ředitelka MŠ a ZŠ v Kadani)
Příspěvek se zabývá otázkou individualizace vzdělávání v rámci běžné mateřské školy. Ukáže jednotlivé možnosti individualizace a představí konkrétní formy práce a postupy, které individualizované vzdělávání umožňují. Zaměří se také na programy, jež prostřednictvím tematické výuky nabízí podporu a rozvoj individuálních potřeb, stylů učení, typů inteligence, zájmů a zkušeností jednotlivých dětí. 

11:45 – 12:30
Jak rozvíjet jazykové schopnosti u předškolních dětí
(Mgr. Eva Kolesová – pracuje v soukromé logopedické poradně, vede online logopedickou poradnu Logopedieonline a kurzy v rámci v rámci životního vzdělávání)
V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s konkrétními metodami a postupy, s jejichž pomocí je možné rozvíjet jazykové schopnosti u předškolních dětí. Přednášející se zaměří také na vzájemné souvislosti mezi jednotlivými jazykovými rovinami, jejichž obsah je nutné v rámci podpory jazykových schopností rozvíjet.

Přestávka na oběd

13:30 – 15:00
Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka:

Workshop I. = Aby nám děti lépe rozuměly – jak podpořit komunikaci v mateřské škole u dětí běžných i u těch s SVP?
(Mgr. H. Zobačová – speciální pedagožka, poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z.ú.)
Workshop je zaměřen na rozvoj a podporu komunikace a její optimální nastavení u běžných dětí i u těch, které mají nějaký deficit v oblasti komunikace a porozumění. Zaměříme se na pomoc v orientaci, pochopení a přijetí organizace času a prostoru ve třídě. Vysvětlíme si základy strukturovaného učení, jeho převedení do praxe a každodenní reality života třídy a jeho široké využití pro všechny děti ve třídě.

Workshop II. = Rozkreslené písničky a jejich využití při práci s dětmi
(Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú., projektová manažerka Akademických předškolních center AV ČR)
Workshop se zaměří na práci s rozkreslenými známými básničkami a písničkami. Tato forma využívá vizualizaci, strukturalizaci a rytmizaci slov pro lepší pochopení jejich významu. Účastníci kurzu se naučí používat již rozkreslené básničky, ale také se naučí vytvořit si k říkance obrazový doprovod samostatně. Chybět nebudou ani videoukázky z práce v kolektivu a příklady her a doplňkových cvičení s básničkami. Pomocí obrázků tak budete moci efektivněji učit děti z cizojazyčného prostředí, děti s dysfázií, ADHD či poruchou autistického spektra.

Počet míst ve workshopech je omezen. Do objednávky uveďte, prosím, o jaký workshop máte zájem.

Cena:
1.090 Kč - při zaslání objednávky do 15. 2. 2018
1.290 Kč - při zaslání objednávky do 30. 3. 2018
1.490 Kč - po 30. 3. 2018

Místo konání konference: Prostory Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Datum konání konference: 2. 5. 2018

Změna programu vyhrazena. Konference je akreditována MŠMT.

Zdroj