Na co se ptáte, na to odpovídáme!

Vydáno: 5 minut čtení

Konference s příspěvky a workshopy pro praktické využití v mateřských školách

Dvouleté děti v mateřské škole. Jak s nimi pracovat a jak je rozvíjet? Co vše by naopak mělo zvládat dítě z mateřské školy odcházející? Jak konkrétně na logopedii u dětí v předškolním věku? To jsou jen některá z témat, která přinese tato praktická konference. Jednotlivé, – na praxi orientované – příspěvky doplní odpolední workshopy, ve kterých se lektoři zaměří na předání zkušeností a konkrétních postupů při rozvoji v oblastech komunikace a sociálních dovedností.

Odborná konference určená pro pedagogy mateřských škol, jejich vedoucí pracovníky, asistenty pedagoga, psychology, rodiče a další zainteresovanou veřejnost.

Program odborné konference:

Dopoledne:

- 9:00 – 9:05 – Zahájení

- 9:05 – 9:45 – Dvouleté dítě mateřské škole – co může zvládnout?
Věkové zvláštnosti dvouletých dětí a jejich zařazení do kolektivu předškolních dětí.
Přednášející bude upřesněn.

- 9:45 – 10:30 – Dítě v posledním roce mateřské školy – na co se zaměřit, co rozvíjet a jak to rozvíjet
(Mgr. Ivana Vlková - speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)
Již v předškolním věku mohou pedagogové i rodiče zásadně ovlivnit školní úspěšnost dítěte. Děje se tak, pokud vědí, které oblasti vývoje jsou pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání potřeba rozvíjet. Proč děti, které nelezly, nerady kreslí, „tabletové“ děti toho zase tolik neřeknou a ty, co tápou v prostorové orientaci, se pak perou s některými písmenky a obtížněji čtou? V rámci tohoto příspěvku se pokusíme společně najít klíč k zábavným aktivitám, hrám a činnostem, které napomohou tomu, aby z předškolního dítěte vyrostl zvídavý a šťastný prvňáček.

Přestávka

- 11:00 – 11:45 – Otázky individualizace v rámci mateřské školy
(Bc. Diana Roubová – ředitelka MŠ a ZŠ v Kadani)
Příspěvek se zabývá otázkou individualizace vzdělávání v rámci běžné mateřské školy. Ukáže jednotlivé možnosti individualizace a představí konkrétní formy práce a postupy, které individualizované vzdělávání umožňují. Zaměří se také na programy, jež prostřednictvím tematické výuky nabízí podporu a rozvoj individuálních potřeb, stylů učení, typů inteligence, zájmů a zkušeností jednotlivých dětí. 

- 11:45 – 12:30 – Jak rozvíjet jazykové schopnosti u předškolních dětí
(Alena Netolická, BSc. (Hons.), M.H.Sc. - Vystudovala obor psychologie a program logopedie na lékařské fakultě University Toronto. Mezi její klientelu patří mimo jiné vícejazyčné děti, pracuje také jako poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z.ú.)
Jak rozvíjet jazykové schopnosti u předškolních dětí? Jak si mohu jako učitel udělat screening pro poruchy jazyka a řeči? Jak rozvíjet jazykové schopnosti u dětí s odlišným mateřským jazykem? To jsou některé z otázek, na které se v příspěvku pokusíme odpovědět.

Přestávka na oběd

- 13:30 – 15:00 Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka

Workshop I.

Aby nám děti lépe rozuměly – jak podpořit komunikaci v mateřské škole u dětí běžných i u těch s SVP?
(Mgr. H. Zobačová – speciální pedagožka, poradkyně Střediska včasné intervence NAUTIS, z.ú.)
Workshop je zaměřen na rozvoj a podporu komunikace a její optimální nastavení u běžných dětí i u těch, které mají nějaký deficit v oblasti komunikace a porozumění. Zaměříme se na pomoc v orientaci, pochopení a přijetí organizace času a prostoru ve třídě. Vysvětlíme si základy strukturovaného učení, jeho převedení do praxe a každodenní reality života třídy a jeho široké využití pro všechny děti ve třídě.

Workshop II.

Rozkreslené písničky a jejich využití při práci s dětmi
(Mgr. Dana Cejpková – spoluzakladatelka integrační mateřské školy při NAUTIS, z.ú., Projektová manažerka Akademických předškolních center AV ČR)
Workshop se zaměří na práci s rozkreslenými známými básničkami a písničkami. Tato forma využívá vizualizaci, strukturalizaci a rytmizaci slov pro lepší pochopení jejich významu. Účastníci kurzu se naučí používat již rozkreslené básničky, ale také se naučí vytvořit si k říkance obrazový doprovod samostatně. Chybět nebudou ani videoukázky z práce v kolektivu a příklady her a doplňkových cvičení s básničkami. Pomocí obrázků tak budete moci efektivněji učit děti z cizojazyčného prostředí, děti s dysfázií, ADHD či poruchou autistického spektra.

Počet míst ve workshopech je omezen. Do objednávky uveďte, prosím, o jaký workshop máte zájem.

Cena:

  • 1.090 Kč - při zaslání objednávky do 15. 9. 2017
  • 1.390 Kč – při zaslání objednávky po 15. 9. 2017

Datum konání konference:

26. 10. 2017

Místo konání konference:

Prostory ČSOB inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1

Změna programu vyhrazena.

Zdroj