Na cestě ke kvalitní škole

Vydáno: 1 minuta čtení

Novinka redakce Řízení školy

Řízení školy onlineV rámci národního projektu Cesta ke kvalitě se uskutečnila v letech 2009 až 2012 celá řada vzdělávacích aktivit a aktivit podporujících výměnu zkušeností mezi školami v oblasti vlastního hodnocení školy.  

V projektu vzniklo též mnoho publikací, které jsou v elektronické podobě stále dostupné na internetu. Výjimečné postavení mezi nimi mělo šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě, vždy tematicky zaměřených na určitou fázi autoevaluace školy. Tehdejší šéfredaktorka bulletinu Jana Hrubá spolu s Martinem Chválem, hlavním manažerem projektu, vybrali pro aktuální publikaci nakladatelství Wolters Kluwer ty nejlepší texty z bulletinů, které mají nadčasovou platnost a mohou být užitečné jak pro začínající, tak pro zkušené vedoucí pracovníky škol, kteří si uvědomují svoji nenahraditelnou roli na cestě ke kvalitní škole.

Jsme přesvědčeni o tom, že autoevaluace je pro ředitele klíčovým nástrojem řízení školy.

Cena

  • Tištěná publikace: 414 Kč
  • E-kniha: 298 Kč

Objednávejte zde 

Vydavatel
Wolters Kluwer
Autoři Jana Hrubá, Martin Chvál
Datum vydání
Červen 2019
Počet stran 288