My jsme to nevzdali

Vydáno: 2 minuty čtení

Výborná inspirace pro distanční výuku moderních českých dějin. Jste učitelem na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ? Vyzkoušejte vzdělávací portál společnosti Post Bellum „My jsme to nevzdali“.

www.myjsmetonevzdali.cz

Přehledné členění portálu do kapitol poskytuje uživateli rychlou orientaci a výběr tématu. Každá kapitola obsahuje stručný úvodní text, který ve zkratce uvede žáky do klíčových období moderních českých dějin, jako například Protektorát Čechy a Morava, Poválečný vývoj ČSR, 50. léta a nástup komunismu, Pražské jaro a okupace, Normalizace a disent, Sametová revoluce.  Autentické pamětnické klipy, dobové fotografie a rozhlasové dokumenty slouží v každé kapitole jako základní zdroje pro samostatnou práci žáků. Prostřednictvím připojených pracovních listů si mohou žáci projít jednotlivá témata, kriticky analyzovat a třídit zjištěné informace, porovnávat je a přemýšlet o různých úhlech pohledu na konkrétní historickou událost, zformulovat své stanovisko, klást si další otázky a hledat na ně odpověď.  Řada cvičení vybízí žáky k další badatelské práci. Pro učitele je k dispozici metodika k pracovním listům.  Mohou se inspirovat, jak tyto listy využít pro zpětnou vazbu v rámci samostudia žáků nebo pro svou vlastní on-line výuku či společnou diskusi se žáky. Ti, kteří si rádi sestavují své vlastní výukové materiály, zde určitě najdou mnoho zdrojů a inspirace, jak na to.

Jak učitelé, tak především žáci jistě ocení, že vzdělávací portál My jsme to nevzdali lze bez problémů spustit na mobilních telefonech nebo tabletech.

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva Post Bellum