Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?

Vydáno: 2 minuty čtení

Tato problematika je upravena v zákoně č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V něm je očkování proti nemoci covid-19 koncipováno jako očkování dobrovolné. Pokud zákon neukládá povinnost podrobit se očkování, nemůže tuto povinnost stanovit ani zaměstnavatel svým zaměstnancům. Zaměstnavatel totiž nemůže zaměstnancům ukládat povinnosti nad rámec zákona.

Může dáte ředitel zaměstnancům, kteří se nechají očkovat na covid-19, finanční odměnu?

Současná právní diskuze řeší, jestli to, že i při špatné epidemiologické situaci budou moci očkovaní chodit do kina, do restaurací nebo do bazénu a neočkovaní nikoliv, představuje diskriminaci neočkovaných. Většina právníků[1] se shoduje, že zvýhodnění očkovaných většinou diskriminační jednání vůči neočkovaným nepředstavuje, a je tedy legitimní a legální.

Ale jak je to v práci? Může ředitel zvýhodnit pedagoga nebo i jiného zaměstnance, který se nechá očkovat proti covidu? Může mu dát třeba bonus?

Obecně platí, že i zaměstnavatelé musí dodržovat zásadu rovného zacházení se zaměstnanci, a to i v rovině odměňování. Více podrobnějších informací naleznete v Pracovní situaci Řízení školy online. Tato pracovní situace je k dispozici všem předplatitelům webové aplikace ve verzi Profesor, Akademik, Mentor Plus či Mentor. Přečíst si ji také můžete v rámci 30denní zkušební verze. Stačí se zaregistrovat na www.rizeniskoly.cz/registrace.

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/muze-reditel-naridit-ucitelum-aby-se-nechali-ockovat-proti-covid-19.zs-1179.html; Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o