MŠMT zahájilo kroky k distribuci testů do škol

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo prostřednictvím datových schránek ředitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování, aby do 1. dubna 2021 uvedli do centrálního systému údaje týkající se distribuce antigenních testů na covid-19, a to zejména s ohledem na jejich požadovaný počet pro potřeby příslušné školy či školského zařízení. Důvodem je zajištění včasné distribuce testů v souvislosti s Ministerstvem zdravotnictví avizovaným termínem otevření škol od 12. dubna.

Sběr dat se týká zejména počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a žáků a studentů, u kterých je předpoklad, že by mohli do škol nastoupit v rámci první fáze rozvolnění oblasti školství, viz ZDE.

MŠMT zároveň aktualizuje již dříve připravený souhrn metodických materiálů k plošnému a pravidelnému testování ve školách a další potřebné metodické a informativní materiály tak, aby byly pro školy k dispozici s dostatečným předstihem.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zahajilo-kroky-k-distribuci-testu-do-skol