MŠMT vyhlásilo další výzvu pro děti cizince z Ukrajině

Vydáno: 2 minuty čtení

Do 15. září 2022 lze podávat žádosti v rámci výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022", která je zacílena na děti cizince od 3 do 18 let.

Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem a jsou určeny pro děti:
• od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu,
• od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
• od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,
• od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Další informace k Výzvě jsou k dipozici ZDE.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Masár (vyzvy.ukrajina@msmt.cz); Telefon: 234 811 246 ( jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)

Výzva ke stažení

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-vyhlasilo-dalsi-vyzvu-pro-deti-cizince-z-ukrajiny

https://www.msmt.cz/mladez/adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari?highlightWords=ukrajin