MŠMT ve spolupráci s O2: "Zatočme s šikanou!"

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s O2 vyhlašuje audiovizuální soutěž pro žáky druhých stupňů základních škol a žáky středních škol na téma „Jak se vypořádat se šikanou a kyberšikanou“. Cílem je zachytit tento negativní společenský jev přímo očima žáků, a také podpořit mediální gramotnost na školách. Vyhlášení vítězných snímků bude na konci školního roku.

Až do poloviny května můžou žáci základních a středních škol posílat svá videa týkající se řešení a potírání šikany na ministerstvo školství. Videa by měla poutavě, zajímavě a názorně vystihnout hlavní zásady metodického pokynu MŠMT k prevenci šikany na školách. „Protože stále řešíme na ministerstvu školství stížnosti na možnou šikanu na školách, rozhodli jsme se, že zkusíme i jiné formy upozorňování na tento problém. Díky této soutěži, která bude probíhat ve spolupráci se školními metodiky prevence, chceme dostat více do povědomí témata jako: co je nebo není šikana a kyberšikana, jaké jsou formy a stadia tohoto nežádoucího jevu anebo, co dělat, když se o šikaně dozvíme či jaké tresty můžou agresoři dostat. Jedná se o velmi nebezpečné patologické jevy, a proto je každá forma upozorňování a hledání řešení velice důležitá, uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Soutěž vznikla ve spolupráci se společností O2, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti bezpečného chování na internetu a je také generálním partnerem projektu E-Bezpečí. „Pro většinu dnešních dětí jsou digitální technologie běžnou součástí života už odmala. Přesun našich dětí do online světa s sebou však nese i řadu negativních jevů a rizik, jako je například kyberšikana. Proto jsem velmi ráda, že společnost O2 mohla podpořit tuto aktivitu ministerstva školství a pomoci tak ve snaze maximálně omezit šikanu a kyberšikanu mezi našimi dětmi, říká manažerka společenské odpovědnosti O2 Marie Mališková.

K nové aktivitě pro školáky se vyjádřil také školský ombudsman Ladislav Hrzal: „Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích, první budou tvořit žáci druhého stupně základních škol, ve druhé se utkají žáci škol středních, přičemž autorem může být jak jednotlivec, tak celý tým. A určitě můžou výběr témat konzultovat se mnou formou mailu, řekl školský ombudsman, který řešil jen za období od září do prosince loňského roku 569 dotazů, a to včetně podnětů na šikanu ve školách.

Natočené video by mělo mít maximálně 5 minut včetně případných titulků, přičemž se fantazii při jeho zpracování meze nekladou. Natočit lze jak rozhovor, tak dokumentární snímek, reportáž, anketu, video fejeton nebo také hranou scénku či animaci. Porota bude hodnotit kvalitu zpracování i obsah, nápaditost a originalitu. Pro autory vítězných videí jsou připraveny zajímavé ceny. Videa a přihlášky je potřeba odeslat do 15. května 2019.

 Řízení školy online

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/msmt-vyhlasuje-soutez-pro-skolaky-zatocme-s-sikanou