MŠMT upravilo výzvu na podporu školního stravování

Vydáno: 1 minuta čtení

Vypouští ustanovení, že zákonný zástupce podpořeného žáka nesmí být příjemcem dávek v hmotné nouzi, nesmí čelit exekuci/insolvenci nebo pobírat dávky pěstounské péče. 

Současně se prodlužuje lhůta pro předkládání žádostí do 31. 1. 2024.

Výzva je zaměřena na podporu školního stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepřiznivé finanční situaci, s cílem umožnit zlepšení podmínek pro řádný průběh školní docházky těchto žáků a žákyň.

Výčet oprávněných žadatelů a další důležité informace naleznete přímo ve Výzvě, která je včetně příloh připojena níže. Ve formuláři žádosti o dotaci doporučujeme povolit makra pro zjednodušení vyplnění formuláře.

Součástí Výzvy je dodatek č. 1. zveřejněný 29. 12. 2023, který vypouští ustanovení, že zákonný zástupce podpořeného žáka nesmí být příjemcem dávek v hmotné nouzi, nesmí čelit exekuci/insolvenci nebo pobírat dávky pěstounské péče. Dodatek č. 1 dále upravuje celkovou alokaci výzvy. Současně se prodlužuje lhůta pro předkládání žádostí do 31. 1. 2024.

Žádost musí být podána, tzn. doručena na MŠMT, nejpozději do 31. 1. 2024.

Celé znění výzvy ke stažení

Znění dodatku ke stažení

Přílohy ke stažení

Zdroj: MŠMT