MŠMT trvá na navýšení platů učitelů o 15 %

Vydáno: 3 minuty čtení

MŠMT trvá na navýšení platů pedagogických pracovníků o 15 % v roce 2018, tento požadavek bude prosazovat na vládě. Toto navýšení platů představuje částku 11,2 mld. korun. Cílem je, aby výše průměrného platu učitele v roce 2020 dosáhla 130 % průměrné mzdy v České republice. Z toho důvodu je nutné, aby platy učitelů rostly každoročně o 15 procent.

MŠMT při vyjednávání o rozpočtu s Ministerstvem financí navrhovalo, aby 1,76 mld. Kč původně určených na kariérní řád učitelů byly pro příští rok využity na zvýšení platů učitelů, především na podporu uvádějících učitelů, výchovných poradců atd. Ministerstvo financí toto rozdělení odmítlo a požadovalo, aby tyto peníze byly využity na tzv. mandatorní výdaje. Jako správce rozpočtu mělo Ministerstvo financí rozhodující slovo při návrhu rozdělení peněz, a tato částka by se tedy měla rozdělit mezi výdaje na společné vzdělávání (1,062 mld.), růst výkonů spojený s rostoucím počtem žáků (0,327 mld.) a kompenzace soukromým a církevním školám (0,372 mld.). Pro vysoké školy pak MŠMT navrhovalo posílení rozpočtu o 4,5 mld., díky nimž by se měla zdvojnásobit výše stipendií pro doktorandy a zlepšit financování škol. Ministerstvo financí chce ale navýšit rozpočet vysokým školám jen o 700 milionů korun.

Konkrétní částky rozpočtu pro příští rok se budou odvíjet od toho, jak 11. září rozhodne vláda, jelikož největší podíl požadovaných financí je otázka platová. Ministerstvo školství stále trvá na původních požadavcích a bude je prosazovat v co nejširší míře.

Školství a platy pedagogů jsou hluboce podfinancované, tento stav zásadněji začalo napravovat až současné vedení MŠMT, nejdříve v čele s ministryní Valachovou, nyní s panem ministrem Štechem. Dlouhodobě souhlasíme s požadavky odborů i vysokých škol, zasadili jsme se o nejvyšší rozpočet pro resort školství za poslední desetiletí. O totéž bojujeme nyní, vyšší platy učitelů, více peněz do školství, pro vysoké školy. Tento požadavek podporuje i premiér Sobotka a my věříme, že se nám podaří získat finance pro naplnění slibu, že platy učitelů vzrostou na 130% průměrné mzdy jiných vysokoškolsky vzdělaných profesí. A opravdu činíme maximum pro to, abychom napravení žalostného postavení učitelů a pracovníků ve školství dostáli,“ upozornil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petr Pavlík.

Bez navýšení financí nebude možné zvyšovat kvalitu vzdělávání, která se odvíjí od kvality učitelů. Nebude možné řešit ani dlouhodobé a stále rostoucí problémy ve školství, jako je například stárnutí pedagogického sboru, neochota mladých učitelů nastupovat do škol atd.

Zdroj