MŠMT spouští projekt na zlepšení výuky moderních dějin Dějepis+

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT chce zlepšit způsob výuky dějin 20. století, proto v rámci projektu Dějepis+ vzniknou komunity učitelů dějepisu vedené lokálními koordinátory, kteří budou pilotovat nové metody výuky. Pokud se tento způsob postupné proměny výuky osvědčí, MŠMT bude v takových inovacích pokračovat i v budoucnu. Organizačně a odborně projekt zaštiťuje Národní pedagogický institut ČR a Ústav pro studium totalitních režimů.

Výuka moderních dějin by měla žáky vést k pochopení souvislostí nedávné historie a jejich přesahu do současnosti. Projekt je zaměřen na učitele coby klíčové aktéry výuky. Učitelé vytvoří učící se komunitu spolu s kolegy z blízkého okolí a na pravidelných setkáních budou sdílet své zkušenosti se zaváděním inovací ve výuce. Spolu s regionálním koordinátorem pak budou společně připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít soubor vzdělávacích materiálů a zaškolení do online aplikace HistoryLab.cz. Získají také pravidelnou podporu metodiků a garantů projektu a příležitost profesně růst. Dlouhodobým cílem je vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize rámcových vzdělávacích programů a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů.

Projekt je primárně zaměřen na výuku na 2. stupni základních škol. Jedná se o pilotní projekt, který má ověřit možnosti podpory lokálních komunit učitelů. Pokud se tento model osvědčí, budeme usilovat o jeho aplikaci i v jiných oblastech, než jsou moderní dějiny, tak, aby všichni učitelé měli příležitost zapojit se v lokálních komunitách, ať už budou pracovat na sobě nebo pomáhat ostatním kolegům se zlepšovat,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Učící se komunita je i podle některých výzkumů jedním z nejefektivnějších nástrojů pro sdílení, vzájemné obohacování a získávání podpory učitelů v konkrétních regionech. Učitel v inovaci nesmí zůstat sám,“ dodává Jiří Karen, učitel dějepisu na ZŠ Háj ve Slezsku u Opavy.

V současnosti Národní pedagogický institut realizuje nábor učitelů a koordinátorů učících se komunit. Projekt je plánován na školní roky 2021/22 a 2022/23. Více informací naleznete na ZDE.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-projekt-na-zlepseni-vyuky-modernich-dejin