MŠMT spouští mediální kampaň spotem zaměřeným na učitelskou profesi

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje propagační spoty, které veřejnosti představí například dobré příklady učitelské praxe, dále témata vysokých škol, výzkumu či rovného přístupu ke vzdělávání. Cílem je zvýšit povědomí o aktuálních výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Až do konce roku 2018 budou tyto spoty uváděny na třech televizních stanicích.

V prvním prezentovaném spotu se diváci setkají s učitelem přírodopisu a chemie Janem Flídrem, vítězem posledního ročníku ankety Zlatý Ámos, do které byl nominován svými žáky. Spot diváky zavede do skutečné třídy, v níž pan učitel Flídr učí, a je provázen skutečnými výpověďmi jeho žáků. Spot informuje o podpoře učitelské profese v 21. století s účelem poukázat na její prestiž pomocí reálného příkladu dobré atmosféry a fungujících vztahů mezi kantory a žáky.

„Velkou motivací pro dobré učitele bude, doufám, kariérní řád, s jehož poslední verzí se konečně můžu plně ztotožnit. Chtěla jsem, aby z něj bylo jasně patrné, jak může učitel sám sebe zlepšovat a jakou k tomu dostane podporu, tak aby měl podmínky k tomu skvěle učit naše děti,“ říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Společným znakem mediální kampaně je autenticita. Neúčinkují zde žádní herci, spoty jsou natáčeny ve skutečném prostředí, tedy ve školách, univerzitách a výzkumných centrech, se skutečnými pedagogy, žáky a vědci, a odráží tak realitu českého prostředí.

Mediální kampaň vznikla v rámci OP VVV, jehož je MŠMT řídícím orgánem. Kampaní se nese jednotný slogan „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“, který vystihuje zaměření programu na kvalitní a dostupný výzkum, vývoj a vzdělávání. V OP VVV je pro tento účel připraveno více než 75 miliard korun z fondů Evropské unie.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-spousti-medialni-kampan-spotem-zamerenym-na-ucitelskou