MŠMT rozdělilo krajům zvýšené finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 20. lednu rozdělilo krajům finanční prostředky, a to ve výši téměř 93 miliard korun. V rozpočtu pro rok 2017 je mimo jiné zahrnuto průměrné zvýšení objemu peněz pro ohodnocení učitelů o 8 procent a pro další pracovníky ve školství o 6 procent, což činí téměř 6,3 miliardy korun na rok.

Další prostředky již druhý rok úspěšně vyjednané v rozpočtu jsou určené na plné pokrytí tzv. zvýšených výkonů (843 milionů korun), snížení míry vyučovací povinnosti ředitelů MŠ a malotřídních ZŠ (108 milionů korun) a zvýšení přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (306 milionů korun). Zároveň se přechází z plošné podpory společného vzdělávání na podporu cílenou, která je zaměřena na konkrétní speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků tak, jak žádaly školy a podpořily kraje. Jde o první částku 449 milionů korun, která zahrnuje podpůrná opatření, která školy poskytují od 1. 1. 2017. Během roku bude tato podpora dále navyšována podle aktuálních potřeb škol.

„Dělám všechno proto, aby školy měly peníze včas a co nejjednodušeji a aby se peníze navíc skutečně objevily v ohodnocení učitelů a ostatních pracovníků škol,“ zdůrazňuje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

 

  • MŠMT vydalo novou Směrnici pro rozpis prostředků z KÚ na jednotlivé školy č.j.MSMT-24005/2016 
  • 13. 1. 2017 Zveřejnění principu rozpisu rozpočtu na webových stránkách MŠMT
  • 20. 1. 2017 MŠMT současně krajům poslalo finanční prostředky na leden a únor v celkové výši 15,5 miliardy korun. V této částce jsou též prostředky na úhradu podpůrných opatření, která školy vykázaly do konce roku 2016.

„Nová směrnice ministerstva umožňuje ředitelům zejména obecních škol dostat se k podrobným informacím o tom, jak mu byl rozpočet stanoven, a v případě, kdy dle jeho názoru je rozpočet nedostatečný, musí dostat informaci, zda mu krajský úřad rozpočet navýší nebo co má konkrétně v organizaci školy změnit a kdy,“ říká ke směrnici MŠMT náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzana Matušková.

Další ze změn oproti předchozím letům je možnost pravidelné měsíční úpravy rozpisu rozpočtu jednotlivým krajům v závislosti na skutečné podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách v jednotlivých krajích ze strany MŠMT.

Finanční prostředky pro soukromé školství na 1. čtvrtletí ve výši jeden a čtvrt miliardy korun kraje obdržely dne 20. ledna 2017. Normativy pro soukromé školy byly na webových stránkách MŠMT zveřejněny dne 24. ledna 2017.

Krajské úřady byly o všech krocích MŠMT informovány během pracovních porad v listopadu, prosinci 2016 a lednu 2017.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-zaslalo-krajum-zvysene-financni-prostredky-pro-materske