MŠMT přispěje na školní obědy i v roce 217

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo dalších 30 milionů korun na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2017 opět neziskové organizace, které následně zajistí úplatu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou schopni z finančních důvodů tyto obědy hradit. Žadatelé můžou podávat přihlášky do konce listopadu.

Smyslem pokračování dotačního programu je, aby se školního stravování mohly účastnit všechny děti. Stále více totiž přibývá rodin, které se ocitají v tíživé životní situaci a školní obědy si nemůžou dovolit platit.

„Dětem v takzvané šedé zóně chudoby musíme pomoci. Školy pro ně – stejně jako pro ostatní děti – musí být bezpečným místem s férovou příležitostí být úspěšné ve škole i v životě,“ řekla k pokračování dotačního programu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová s tím, že školní stravování by mělo být součástí školní docházky. 

Přesto, že jsou školní obědy dotovány, jsou rodiny, které si ani zbylou část nemůžou dovolit doplácet, a jejich děti tak musí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní odpoledního vyučování hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci školního kolektivu. Jedná se hlavně o rodiny samoživitelů či o rodiny, které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci a velice těsně nesplňují podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi.

V první polovině roku 2016 se do projektu zapojilo 890 škol z celé České republiky, podpořeno bylo více než čtyři a půl tisíce žáků. Výsledkem je, že podpoření žáci mají výrazně lepší docházku, zlepšila se jim výkonnost a koncentrace při vyučování, a tím i jejich prospěch. Žáci jsou zdravější, fyzicky aktivnější, lépe se zapojují do kolektivu a mají s ostatními spolužáky více společných prožitků.

MŠMT v současnosti zjišťuje další možnosti rozšíření podpory z projektu pro širší cílovou skupinu dětí.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-prispeje-na-skolni-obedy-i-v-roce-2017