MŠMT připravuje krajské úřady na nové financování škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje v přípravách na zavedení nového financování regionálního školství. Na dvou celostátních seminářích, které se této problematice věnují, seznámí s novou podobou výkaznictví pracovníky odborů školství z krajských a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. První ze seminářů se uskutečnil dnes v Praze.

Celodenní semináře jsou rozdělené na dopolední prezentace věnované vazbě nového systému financování na statistické výkaznictví a na odpolední diskusi.

Na seminářích představíme způsob, jakým budeme financovat práci pedagogů i nepedagogů, jak budeme počítat maximální počet vyučovacích hodin, které školám proplatíme, a jaké statistické údaje budou pro tyto výpočty důležité,“ popsal průběh seminářů náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl a pokračoval: „Naším cílem je pokud možno neměnit strukturu předávaných údajů a vystačit si co nejvíce s dosavadním objemem dat.“

První seminář se konal dnes od 10.00 do 14.30 hod. v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Náměstek Václav Pícl společně se zástupci sekce ekonomické a odboru školské statistiky, analýz a informační strategie MŠMT zde představili fungování nového výkaznictví zástupcům krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností Středočeského, Královehradeckého, Pardubického, Jihočeského, Karlovarského, Libereckého, Plzeňského a Ústeckého kraje, včetně Prahy a kraje Vysočina.

Druhý seminář se uskuteční ve středu 17. října ve stejném čase v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Úředníci ze zbývajících čtyř krajů, a to Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, na semináři získají informace od náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzany Matuškové a dalších zástupců MŠMT.

V minulém a letošním roce seznámilo MŠMT s novým způsobem financování regionálního školství také zástupce škol, zejména jejich ředitele ve všech krajích ČR. V letním období od 14. května do 25. června 2018 se uskutečnilo v 10 krajích České republiky celkem 11 seminářů, kterých se zúčastnilo 3 144 zástupců mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol.

Metodiky pro výpočet PHmax pro jednotlivé typy škol naleznete ZDE  

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/msmt-pripravuje-krajske-urady-na-nove-financovani-skol