MŠMT připravilo kariérní řád pro učitele

Vydáno: 3 minuty čtení

Vláda dnes schválila návrh MŠMT týkající se novely zákona o pedagogických pracovnících, který nově upravuje kariérní systém učitelů. Ten je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky a Dlouhodobého záměru vzdělávání do roku 2020 a vláda se k jeho přijetí zavázala v koaliční smlouvě.

„Jsem ráda, že se učitelé po 20 letech dočkali systému, který jim umožní jejich profesní rozvoj, zlepší finanční podmínky, a také přispěje v k lepšímu postavení kantorů ve společnosti. Pomůže nám udržet zejména mladé učitele v českém vzdělávacím systému a ocenit i ty ze služebně starších a zkušenějších pedagogů a nabídne jim cesty profesního rozvoje," říká ministryně školství Kateřina Valachová.

Zavedení kariérního systému pro učitele má nejen velký potenciál ke zvýšení kvality učitelské profese a školství jako celku, ale cílí rovněž k růstu kvality škol, ke změnám priorit v řízení škol, ke zvyšování kvality práce učitelů, což v důsledku povede i ke zlepšování výsledků žáků. Změní se příprava budoucích učitelů, ale i práce se začínajícími pedagogy. 

„Prosazením této novely, která má zlepšit pracovní podmínky učitelů a zvýšit jejich motivaci k setrvání v profesi, plníme další slib zkvalitňující české školství, dlouhá léta předtím opomíjené. Novela klade důraz na podporu začínajících učitelů obnovením institutu uvádějícího učitele,“ vysvětluje ministryně Kateřina Valachová a pokračuje: „Uvědomuji si, že o zavedení kariérního řádu má smysl uvažovat pouze v případě současné změny financování regionálního školství,“ dodává.

Návrh zákona přináší učitelům možnost zapojit se do kariérního systému nejen výkonem specializovaných nebo řídících činností, ale nově i možnost postupovat kariérním systémem po cestě rozvoje profesních kompetencí.

Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele. Návrh dále definuje podmínky pro postup kariérním systémem, nastavuje podobu atestačního řízení pro postup učitele do vyššího kariérního stupně, podobu adaptačního obdobíprvních dvou let v praxi učitele a upravuje činnost a pracovně právní vztah začínajícího učitele.

Návrh novely také počítá se zavedením nových specializovaných činností, jako například koordinátor vlastního hodnocení školy. S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na specializační příplatek pedagogického pracovníka ve výši tisíc až dvou tisíc korun.

Další informace lze získat zde:

Harmonogram náběhu kariérního systému učitelů.docx

Příklady postupu učitelů v kariéře.docx,

 
Záznam ČT24 k tématu (od 66:10 min./sek.) ZDE