MŠMT připravilo fond k zajištění bezpečnosti na školách

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po tragické události ve Žďáru nad Sázavou připravilo několik zásadních opatření ke zvýšení bezpečnosti na školách. Školy dostanou nejen metodickou, ale díky speciálnímu fondu také finanční pomoc na zajištění maximální bezpečnosti dětí, žáků, studentů a učitelů.

Drtivá většina českých škol je zabezpečena velmi dobře. Fond bude určen těm školám, které nemají dostatek financí, na co nejlepší zabezpečení po technické stránce včetně  inovací zařízení,“ řekl ministr školství Marcel Chládek. 

Ministerstvo kromě fondu připravilo také metodické doporučení ohledně řešení krizových situací, vyhlášku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Ta stanovuje jednak podmínky dohledu nad dětmi a nezletilými žáky, tak i pravidla vstupu do škol a na pozemky škol. Její součástí je i Minimální standard bezpečnosti. Ten bude sloužit zřizovatelům a ředitelům škol jako metodická pomůcka k zabezpečení škol po stránce prostorové, organizační, technické a personální.

MŠMT dále připravilo vzdělávací programy pro zaměstnance škol v oblasti analýzy rizik a bezpečnosti při výuce a výukové a metodické materiály pro děti, žáky a studenty v oblasti chování za mimořádných okolností.