MŠMT poslalo krajům peníze na zvýšení platů v RgŠ

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 8. srpna odešly z účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy finance všem 14 krajům České republiky na navýšení platů školských pracovníků. Na zvláštní účty krajů připsány finanční prostředky 1. splátky, a to ve výši přesahující 1,6 mld. Kč.

Školy a školská zařízení budou mít na svých účtech finanční prostředky do výplatního termínu za měsíc září.

Dne 30. srpna 2016 MŠMT vyhlásilo rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, a to ve výši 2,2 mld. Kč. Hlavním cílem RP je zvýšit úroveň odměňování od 1. 9. 2016, a to pedagogickým pracovníkům v průměru o 8 %, nepedagogickým pak v průměru o 5 %.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/informace-ke-zvyseni-platu-skolskych-pracovniku