MŠMT podporuje vzdělávání na dálku

Vydáno: 4 minuty čtení

Včera se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo další z řady setkání tzv. individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství. Dnešní setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu vzdělávání na dálku, které se pro školy stalo ze dne na den velkým tématem v souvislosti s nouzovým stavem.

Svou pomoc školám včetně výhledu do budoucna pro případ druhé vlny koronaviru představil v úvodu projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů), který má zkušenosti s vysíláním webinářů a mohl v době krize využít již fungujících metodických kabinetů Český jazyk a literatura, Informatika a ICT a Matematika a její aplikace. Sérii vzdělávacích webinářů na podporu vzdálené formy vzdělávání žáků a studentů nazvanou Jak učit on-line? začal tento projekt vysílat v úterý 17. března 2020, tedy necelý týden po zavření škol.

Webináře byly v období od 17. března do 30. dubna 2020 vysílány každý všední den. Následně po celý květen 2020 byla frekvence vysílání 3x týdně. Webináře jsou zdarma a jejich součástí je možnost komunikace s lektorem. Všechna videa jsou uchována k pozdějšímu zhlédnutí, zatím jich bylo odvysíláno přibližně 50. Bezprostředně po zavření škol se webináře věnovaly informacím o nastavení online výuky a jejím zahájení (např. Online výuka v MS Teams, Úvod do Google učebny, Písemky v MS Forms, Jak zavést online výuku a nezbláznit se?, On-line vzdělávání z pohledu ředitele školy).

Svou online metodickou podporu učitelům na portálu RVP.CZ představil i projekt PPUČ (Podpora práce učitelů). Inspiraci pro online výuku zde nabízejí články, webináře, digitální učební materiály. Ty s otevřenou licencí nabízí i katalog digitálních vzdělávacích zdrojů EMA (ema.rvp.cz), který v tomto projektu vzniknul. Mezi webináři ke zhlédnutí lze najít taková témata jako Online kariérové poradenství, Jak na matematiku v MS Teams a MS Forms nebo Jak dnes učit off-line žáky? – Děti v sociálně znevýhodněném prostředí a kdo je pomůže udržet ve vzdělávání.

Platforma DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa), která je otevřeným uskupením zástupců státních institucí, IT firem, vzdělávacích institucí a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, představila pomoc firem a neziskového sektoru ve vyučování na dálku. Například společnost Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnila zdarma přes 500 testů z matematiky a češtiny pro žáky 3. až 9. tříd. Řadu online výukových materiálů nabízí Člověk v tísni.

Společné (inkluzivní) vzdělávání v době koronakrize reflektoval projekt APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) ve své prezentaci Distanční vzdělávání pedagogů k inkluzi v době koronakrize. Závěrem představil svůj pohled na vzdělávání na dálku i projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích).

Všechny zmíněné projekty realizuje Národní pedagogický institut ČR, organizace přímo řízená MŠMT. Ten také vydává Speciál pro podporu výuky na dálku, který je „první pomocí pro ředitele“ v oblasti metodické podpory distanční formy vzdělávání. Institut také obsahově zajišťoval projekt MŠMT a České televize UčíTelka, který 19. června 2020 končí a celkem odvysílal 330 lekcí se vzdělávacím obsahem z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy.

Navíc byly odvysílány i živé lekce angličtiny a hudební výchovy. Odvysílané lekce jsou stále dostupné na webu České televize a mohou i nadále sloužit rodičům a dětem k opakování a procvičování. Na adrese nadalku.msmt.cz funguje rozcestník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s nástroji pro online vzdělávání.

Jako host vystoupil také ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák, který prezentoval data o vlivu koronakrize na vzdělávání především v sociálně vyloučených lokalitách.

Prezentace z vystoupení hlavních managerů jednotlivých projektů jsou k dispozici zde:

  • Jiří Nekola: SYPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – online prezentace.
  • Tomáš Machalík: APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi)
  • Petr Valenta: SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích)
  • Petr Naske: PPUČ (Podpora práce učitelů)

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporuje-vzdelavani-na-dalku