MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Vydáno: 4 minuty čtení

Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol.

V národním dotačním programu bude v první vlně k dispozici 250 milionů korun. Projekty realizované s využitím těchto peněz - po dohodě MŠMT se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a Sdružením místních samospráv ČR (SMS) - budou z poloviny hradit města a obce ze svých rozpočtů.

Řízení školy„Nový investiční program spustíme na základě podnětů měst a obcí. Kromě toho bych chtěla vládě do měsíce předložit seznam všech dotačních programů, z kterých mohou samosprávy čerpat peníze na regionální školství. Musí zde být soulad s dalšími resorty, mimo jiné s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ říká ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodává: „Škola je srdcem obce, bez ní obec nemá budoucnost. Škola není jen barák, je to základ života obce.“

Dotace na regionální školství by měly pomoci zrychlit výstavbu a zajistit dostatek tříd na prvním stupni základních škol i ve školních družinách. Tak, aby rodiče mohly družiny využívat i v malých obcích a venkov se nevylidňoval.     

„Na změně financování regionálního školství, za kterou děkujeme, pracovali i lidé za samospráv. Nový investiční program na mobilní učebny, kterým rádi říkáme „domečky“, podporujeme, škola je v malých obcích centrem společenského dění,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Jednoznačně tak podporujeme systémovou změnu financování regionálního školství jako takovou, která je nyní v Senátu. Počítá s tím - zjednodušeně řečeno - že stát bude samosprávám financovat to, co si u nich v oblasti školství objedná.“

„Velmi oceňuji komunikační otevřenost současného vedení MŠMT. Nové investiční dotační tituly jsou skvělou příležitostí pro města a obce. Pokud chceme školy ve stávajícím rozsahu zachovat, vyzýváme zákonodárce, aby změnu financování regionálního školství podpořili,“ říká předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a dodává: „Shoda panuje i ve zvýšení podílu na dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci rozpočtového určení daní (RUD) ze stávajících 21,4 % na 23,58 %. A to od roku 2018. Pokud se návrh Libereckého kraje podaří prosadit, znamenalo by to pro samosprávy 8,5 miliardy korun navíc, které by se mohly využít i na školství.“

(Pozn.: V kontextu se změnou RUD zástupci všech organizací hájících zájmy měst a obce v lednu podepsali společné memorandum. Podrobnosti najdete zde.)

Na jednání také zaznělo, že MŠMT pro města a obce připraví metodiku podpory sportu. Resort případně požádá Ministerstvo spravedlnosti a zákonodárce, aby upravili projednávaný zákon o veřejné prospěšnosti. O veřejné podpoře sportování dětí, sportovních klubů, ligových soutěží a volnočasových aktivit se nyní hodně debatuje. K životu samospráv sportovní vyžití patří a lidé chtějí sportovat a fandit tam, kde žijí.

Debatovalo se i o financování nepedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol. Model, který danou oblast upraví, na základě pilotu připravilo MŠMT. Výsledky budou známy v brzké době. Začala také společná diskuse o národní síti škol. Podrobněji se jí bude věnovat další jednání resortu se zástupci samospráv, které se bude konat ještě v prvním pololetí letošního roku. Dále budou jednat společné expertní pracovní skupiny. A plánuje se i kulatý stůl MŠMT, SMS, SMO a Národní sítě Místních akčních skupin k místním akčním plánům, tzv. MAPům. Zaznít by na něm měly příklady dobré praxe a význam MAP pro další rozvoj vzdělávání.

Záznam TK lze zhlédnout ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-mobilni-ucebny-a-stavebni-upravy-skol