MŠMT podpoří akademické pracovníky téměř 100 miliony Kč

Vydáno: 2 minuty čtení

Devadesáti pěti miliony korun podpoří letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akademické pracovníky na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol. Tato podpora je určena jak na zlepšení jejich mzdových podmínek, tak na zkvalitnění pracovních podmínek, nebo také na motivaci k zapojení do výzkumných činností a při výchově budoucích pedagogů.

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol je dalším ze souboru opatření, které MŠMT připravilo.

„Ministerstvo vnímá za důležité cíleně podporovat společensky významné profese, přičemž otázka podmínek akademických pracovníků, kteří vychovávají budoucí učitele, je pochopitelně pro resort zásadní. Z dat, která máme k dispozici, jsou průměrné mzdy na pedagogických fakultách, a zvláště v kategorii odborných asistentů, nízké. Tímto opatřením chceme, kromě přispění na zajištění odpovídajících podmínek a udržení těchto pracovníků, umožnit též jejich osobnostní a odborný rozvoj, motivovat zejména tyto mladší akademické pracovníky k zapojení do výzkumných činností a v neposlední řadě zkvalitnit samotnou výchovu budoucích pedagogů,“vysvětlil zacílení tohoto opatření pověřený náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček.

Uvedené opatření reaguje na přetrvávající nedostatek pedagogů ve vzdělávacím systému České republiky a na potřebu pokračovat v podpoře akademických pracovníků pedagogických fakult. Hlavní cílem je přiblížit platové podmínky na těchto fakultách k celkovým průměrům ostatních veřejných vysokých škol dle dat z příspěvku ministerstva na jejich činnost a postupně jejich mzdové podmínky narovnat.

V roce 2017 se povedlo díky této podpoře navýšit úroveň průměrných mezd akademických pracovníků na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol na úroveň téměř devadesáti procent průměru mezd akademických pracovníků za všechny veřejné vysoké školy.  Oproti předchozím letům se jedná o nárůst o devět procentních bodů I vzhledem k tomuto prokazatelnému dopadu se MŠMT rozhodlo v této iniciativě pokračovat i letos.

 
Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách veřejných vysokých škol je zveřejněn
 ZDE

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podpori-akademicke-pracovniky-temer-100-miliony-korun