MŠMT navýší příspěvek na stipendia doktorandů o 50 %

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy letos zvýší příspěvek na stipendia doktorandů o 50 %. Dosud MŠMT posílalo vysokým školám na jednoho doktoranda 7500 Kč měsíčně, nyní se částka zvýší na 11.250 Kč. Celkem dá MŠMT na stipendia doktorandů o 400 milionů korun více.

Jedná se o historicky nejvyšší nárůst příspěvků na stipendia. Považuji to za investici do budoucích vědců a vysokoškolských pedagogů. Chci, aby zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů bylo jednou z priorit ministerstva a také vysokých škol do budoucna,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Výše podpory na jednoho doktoranda veřejné vysoké školy činila dosud 90.000 Kč na rok. Nyní budou školy od MŠMT dostávat na tyto účely 135.000 korun ročně. Konkrétní výši stipendií pro své doktorandy si ale stanovuje každá vysoká škola sama ve svém stipendijním řádu. Příspěvek na stipendia přitom není jediným zdrojem financí pro doktorandy. Další peníze na podporu doktorandů mohou školy získat při zapojení do specifického vysokoškolského výzkumu či výzkumných projektů, na jejichž řešení se podílejí doktorandi, popř. z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Co se týká dalšího zlepšení podmínek doktorandů, od letošního roku hradí stát zdravotní pojištění i doktorandům starším 26 let. Do budoucna MŠMT plánuje upravit rozdělování peněz na stipendia nejen podle počtu doktorandů, ale také na základě dalších kvalitativních kritérií. Na kvalitu bude kladen větší důraz také při hodnocení a akreditaci doktorských studijních programů.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-navysi-prispevek-na-stipendia-doktorandu-o-50