MŠMT letos podpoří mládežnické organizace více než 180 miliony

Vydáno: 2 minuty čtení

Volnočasové aktivity dětí a mládeže podporuje MŠMT třemi neinvestičními programy, jen mládežnické organizace by měly obdržet podporu přes 180 milionů korun. Dalších téměř 7 milionů na podporu mládeže obdrží kraje a přes 5 milionů půjde na informační centra pro děti a mládež.

V rámci programu Státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020 přišlo celkem 185 projektů, z nichž hodnotící komise navrhla podpořit 99 v celkové výši 181 402 414 Kč.

Zájem dětí a mládeže o organizované volnočasové aktivity roste a studie i zahraniční zkušenosti ukazují, jak velkou roli při formování osobnosti i prevenci sociopatologického chování kvalitní programy pro mládež hrají. Jsem rád, že máme kvalifikované volnočasové pedagogy. Děkujeme všem, kteří se věnují s nadšením mládeži a odvádějí skvělou práci,“ říká náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

Podpora programu se týká pravidelných aktivit více než 300.000 dětí a mládeže, na jednoho tak připadá dotace kolem 600 Kč/rok. Největší podpořenou organizací je Sdružení hasičů s 96 082 členy, dále Junák s 45 134 členy a Pionýr s 10 882 členy.

Kromě hlavního programu byly rozděleny prostředky i v menších programech. Místní volnočasové projekty bude možné podpořit přímo z krajské úrovně díky dotačnímu programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" pro rok 2018. Kraje si tak díky spolufinancování ze strany MŠMT (maximálně ze 70 %) zrealizují jednotlivé krajské výzvy pro nestátní neziskové organizace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Celkem 13 krajů zaslalo 13 žádostí v částce 6 805 942 Kč. Hodnotící komise doporučila podpořit všechny v požadované výši.

Třetí program je určen na podporu Informačních center pro mládež certifikovaných MŠMT. Jeho hlavním cílem je usnadnit rovný přístup dětí a mládeže k informacím a podporovat rozvoj jejich kompetencí pro práci s informacemi. Mezi dalšími cíli je i podpora aktivit v rámci Strategie digitálního vzdělávání. Všech 19 hodnocených projektů bylo navrženo k realizaci v celkové výši 5 035 199 Kč.

Zdroj

Další aktuality