MŠMT i letos podpoří romské žáky a studenty SŠ a VOŠ

Vydáno: 1 minuta čtení

Stejně jako v minulých letech i v roce 2022 vyhlásilo MŠMT výzvu na podporu znevýhodněných romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Letos přináší výzva řadu změn, mezi které patří zapojení neziskových organizací mezi příjemce dotace a možnost využít prostředky také pro zlepšení spolupráce s rodinou.

Cílem výzvy je zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří úspěšně ukončí studium na SŠ, konzervatoři a VOŠ a budou motivováni ke studiu na VŠ. Zapojením neziskových organizací by se mělo podpořit vzdělávání žáků/studentů i mimo školu - přímo v komunitě - a nastavit spolupráce s rodinou.

Celková částka vyhrazená na podporu v rámci této výzvy je stejně jako v předchozích letech 7 milionů korun. Žádost lze podat nejpozději do 30. června 2022.

Více informací najdete přímo ve výzvě ZDE.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/msmt-i-letos-podpori-romske-zaky-a-studenty-ss-a-vos