MŠMT dostalo příslib navýšení peněz na změnu financování, reforma se nebude odkládat

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na vládě získal příslib navýšení peněz na spuštění reformy financování regionálního školství. Reforma financování, která zajistí spravedlivější rozdělení peněz mezi školy, se tedy nebude o rok odkládat, jak předpokládal původní návrh, a bude spuštěna od 1. ledna 2019. Na spuštění reformy je nutné navýšení rozpočtu o zhruba 11 miliard korun.

„V odůvodnění zákona předloženého exministryní Valachovou byl původní odhad nákladů na spuštění reformy 3 až 5 miliard korun. Skutečné výdaje ale budou více než 11 miliard. Tyto prostředky však nebyly zahrnuty ve střednědobých výdajových rámcích státního rozpočtu. Bez dostatečných finančních prostředků však není možné reformu úspěšně realizovat, a proto jsem dnes navrhoval roční odklad spuštění reformy v případě, že by se ji rozpočtově nepodařilo pokrýt. Dnes jsem byl na jednání vlády ujištěn, že nalezení financí na realizaci reformy je rozpočtovou prioritou premiéra. Záchranná brzda v podobě ročního odkladu tedy není zapotřebí, což je dobrá zpráva pro školství,“ uvedl ministr Plaga po jednání vlády.

Z požadované částky 11 miliard korun by téměř polovina měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů, další prostředky by směřovaly do možnosti dělení výukových hodin. Stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje dostatečně specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. V rámci reformy bude školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-dostalo-prislib-navyseni-penez-na-zmenu-financovani