MŠMT chce posílit výuku dějin 20. století

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 ve výši osmnácti milionů korun. Program spojuje ty předešlé z roku 2015 a 2016 a je zaměřen na vzdělávací, informační, ale také publikační činnosti.  

Cílovou skupinou Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 jsou děti, žáci a mládež, příslušníci národnostních menšin, a dále učitelé a žáci základních, středních a základních uměleckých škol. Program je rozdělen do dvou modulů. Prvním je podpora rozvoje výukových materiálů k dějinám 20. století, druhý je zaměřen na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, rozvoje hodnot humanismu a snášenlivosti, a také na zvyšování informovanosti o národnostních menšinách ve společnosti v souvislosti s vývojem jejich postavení v průběhu 20. století a na potírání xenofobie, rasismu, antisemitismu a národností a náboženské nesnášenlivosti.

„Kromě tohoto programu připravujeme další dotační program ve výši třiceti milionů korun na to, aby se děti neučily o našich dějinách pouze teoreticky v rámci tříd a škol, ale mohly také podnikat různé vzdělávací aktivity mimo školy. Jak už sdělila nedávno i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, chceme, aby žáci mohli navštěvovat různá vědecká centra, a také místa naší státnosti, jako je například Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského v Praze, Památníky Terezín, Lidice, Ležáky nebo Hodonín u Kunštátu a další,“ sdělil k záměrům ministerstva školství náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. “Tato místa budou moci žáci prvních stupňů základních škol navštívit už od září a našim záměrem je, aby se tyto vzdělávací aktivity propojily s Rámcovým vzdělávacím programem, a dětem se tak rozšířily obzory,“ dodal.

Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin musí být uskutečněn v roce 2017, aktivity musí mít jasný dopad do praxe škol a musí být zřejmá jejich praktická využitelnost při vzdělávání. MŠMT přijímá žádosti do 13. března 2017.


Vyhlášení Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-chce-posilit-vyuku-dejin-20-stoleti