Možnosti vzdělávání dětí se SVP anebo vybíráte školu pro své dítě?

Vydáno: 1 minuta čtení

Máte dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nejste si jisti, jak postupovat při zápisu a jak najít ve svém okolí vstřícnou (inkluzivní) školu? Nebo hledáte jiné možnosti, kam své dítě zapsat, aby mělo opravdu individuální a odborný přístup? Na webu Zapojmevšechny.cz se tématu vzdělávání dětí se SVP věnují tři nové články. Pojďme se podívat, co v nich najdete a nechte se inspirovat!

prvním článku najdete především tipy, jak při výběru školy postupovat, co by měl rodič u škol v rámci péče o žáky se SVP sledovat a na co se zaměřit.

Druhý článek nabízí ucelený přehled možností vzdělávání žáka se SVP na ZŠ? Odpovídá na dotazy jako: Podle jakého školního vzdělávacího programu se může takový žák vzdělávat? Co jsou podpůrná opatření a „speciální“ třídy zřízené podle paragrafu 16 školského zákona? Co nabízejí žákům se SVP základní a speciální školy?

Třetí článek se věnuje možnostem docházky do přípravné třídy a plnění povinné školní docházky u dětí s mentálním postižením s různými stupni mentální retardace.

 Zdroj: NPI ČR

Řízení školy online