MOVAPP.CZ

Vydáno: 3 minuty čtení

Komunita expertních dobrovolníků Česko.Digital vypustila do světa další nástroj, který pomůže s odstraňováním jazykové bariéry mezi Ukrajinci a Čechy. Seznamte se s webovou aplikací MOVAPP.CZ

Pod vlajkou Česko.Digital vznikla nová aplikace MOVAPP.CZ, na které spolupracují expertní dobrovolníci z různých odvětví v čele s kapitánem Martinem Hassmanem.
S rostoucím počtem ukrajinsky mluvících spoluobčanů v České republice a jejich začleňováním do běžného života vzniká potřeba překonání jazykové bariéry, a zde nabízí svou pomoc movapp.cz. Několikatýdenní nepřetržitá práce týmu začíná být vidět a webová aplikace je více a více využívána a doporučována. Není to ale jediný cíl. Již nyní se pracuje na mobilní aplikaci  a na vytvoření verze pro Slovensko a Polsko.

Lidé z Ukrajiny neustále přicházejí do České republiky, kde nacházejí azyl před válkou. První, na co tito lidé obvykle narazí, je jazyková bariéra. Řada z nich mluví jen svým rodným jazykem.
I přes tuto překážku se snaží rychle adaptovat v novém prostředí a integrovat do běžného života. To mj. znamená domluvit se v běžných životních situacích, jako je nakupování, kontakt s učiteli, lékaři apod. Proto vznikla a dál se rozvíjí webová aplikace movapp.cz, která má usnadnit dorozumívání nejen Ukrajincům, ale i Čechům.

Potřebujete se rychle a jednoduše naučit základní slovíčka, základní komunikační fráze, pomoci dětem pro snazší komunikaci ve škole i mimo ni, ať už jste Čech, nebo Ukrajinec?

Webová stránka obsahuje jak ukrajinskou, tak českou jazykovou verzi. V současné chvíli je aplikace rozdělena do tří sekcí:

  1. Slovíček obsahuje přes 700 frází rozčleněných do kategorií dle životních situací.
  2. V sekci pro děti jsou obrázky a základní slovíčk s možností tisku, který slouží jako omalovánky a pomůže zapamatování.
  3. Díky sekci Abeceda se mohou Češi snáze učit ukrajinskou cyrilici a Ukrajinci zase českou abecedu.

Všechny tři sekce obsahují zvukové nahrávky pro správnou výslovnost.

Celá webová aplikace je velmi jednoduchá a intuitivní.Movapp.cz však cílí nejen na občany, ale dokáže pomoci i institucím, které s ukrajinsky mluvícími lidmi pracují. Může se tak stát základním výukovým materiálem, který je zcela zdarma.

V současné chvíli pracuje rozrůstající se tým na rozšíření nástrojů k procvičování a rozcestníku pro materiály k učení. Na cestě je mobilní aplikace a také verze pro slovenský a polský jazyk.

“Dostáváme zprávy, jak Movapp pomáhá. Do jedné školky přišlo několik ukrajinských dětí a paní učitelku zachránilo, že si na mobilu stránku otevřela a mohla se s dětmi rychle sblížit. Další máme od Ukrajinců, kteří přišli nedávno do ČR, a od učitelů, kteří učí Ukrajince češtinu. Ti všichni nám pomáhají Movapp dále zlepšovat.”- Autor aplikace MOVAPP Martin Hassman

 Zdroj: www.cesko.digital.