Moderní trendy ve vzdělávání nejen dospělých

Vydáno: 2 minuty čtení

Webinář pro střední školy a vyšší odborné školy, jejich sociální partnery, zástupce krajů a další zájemce o další vzdělávání a celoživotní učení připravil projekt P-KAP Národního pedagogického institutu na čtvrtek 3. prosince.

Tempo vědeckého poznání, technického a technologického rozvoje narůstá, více či méně předvídatelným změnám je vystavena moderní společnost jako celek, ale čelí jim i každý z nás. Musíme se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu práce, požadavkům na nové znalosti a dovednosti v profesním i osobním životě – nutnost celoživotního učení včetně dalšího vzdělávání zaměřeného na profesní rozvoj se už stalo realitou. SŠ a VOŠ představují v systému vzdělávání dospělých důležitý článek.

Webinář přiblíží nové trendy ve vzdělávání jak prezenční, tak distanční formy, včetně onlinevýuky; představí moderní nástroje včetně jejich využití se zapojením účastníků webináře, které lze implementovat do výuky jak učitelů v počátečním vzdělávání, ale i lektorů v dalším vzdělávání.  Seznámíte se a nechat se inspirovat metodami, jak připravit a vzdělávat účastníky profesních kvalifikací formou e-learningu. Učitelům i lektorům chceme ukázat, že distanční vzdělávání jde dělat nově zajímavě, přitažlivě, efektivně a kvalitně. Program setkání, které se uskuteční 3. 12. 2020, a možnost registrace najdeme ZDE.

 

Zdroj: Zpráva, Podpora krajského akčního plánování – P-KAP