Mladý designér hledá nové dimenze ve vzdělávání

Vydáno: 4 minuty čtení

Vítek Škop vytváří angažovaný design, který učitelům i dětem otevírá nové možnosti. V novém školním roce děti mohou vyzkoušet učebnice FyzikAr 7, které kombinují digitální augmentovanou (rozšířenou) realitu s klasickou prací na papíru.

 

 

 

Jak bude vypadat vzdělávání v budoucnosti? Podle posledních trendů, by se děti měly učit spolupráci, řešení problémů a komunikaci. Nejen že na ně čekají zaměstnání, která současné generaci ještě ani nejsou známá, ale poslední odhady předpokládají, že se lidé budou muset učit průběžně celý život, aby se zvládli adaptovat na čím dál rychlejší proměny světa a technologií.

 

Pomůckou, která by měla v budoucnu výuku zefektivnit je nová interaktivní učebnice s tabletem a pracovními listy, FyzikAr 7.Ta vznikla jako diplomová práce studenta UMPRUM, Vítka Škopa, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, a Společností pro kreativitu ve vzdělávání a umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI. Projekt byl také vybrán na Londýnský festival designu, kde sklidil velký úspěch.

 

Naším cílem bylo usnadnit a zatraktivnit dětem výuku fyziky. V Současné době existuje spousta nových technologií které přináší výzvy a otázky, jak je správně a smysluplně použít ve vzdělávání. Nás zaujala rozšířená realita v tabletech a telefonech a konkrétně fakt, že děti díky ní mohou spatřit fyzikální jevy mnohem poutavěji než kdykolik předtím. Celý fór spočívá v tom, že žák namíří kameru tabletu na vytištěný pracovní list a statický obrázek na papíře se rozsvítí a ožije. V některých případech s ním může žák interagovat, posouvat fyzikální jev v čase, tahat za kladky a mnoho dalšího. Nejsem učitel fyziky, ale věřím že děti mohou fyzikální jevy pochopit mnohem sáze vizuální formou v pohybu, než opisovánínm věty z učebice.”Vysvětluje Vítek Škop.

 

Díky interaktivní učebnici se žáci seznamují s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované  reality - zábavnou a hravou formou. 47 animací doplněných o texty, otázky a úkoly pracuje s příklady z reálného života. Jednotlivé úlohy představují postavy a situace, jako například golfista ve vesmíru, jogín, spřežení psů či známá Archimédova vana. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a snazšímu zapamatování látky. Mimo to je aplikace s pracovními listy koncipovaná tak, aby rozvíjela digitální gramotnost a kreativitu.

 

 

Kolektiv autorů se zamýšlel nad otázkami porozumění současnému světu, zejména ve vztahu k digitálním technologiím. Digitální technologie se ve společnosti osvědčila jako dobrý sluha, ale špatný pán. Je tedy třeba nejmladší generaci učit tak, aby s technologiemi uměla zacházet správně a využívat je k získávání ověřených informací a uskutečňování reálných cílů.  Učitelé i veřejnost zároveň zastávají stanovisko, že by děti neměly opomíjet klasické psaní a kreslení, které je pro vývoj myšlení neméně důležité.

 

Dalším tématem ve výuce, které autoři Fyziky 7 vyhodnotili jako zásadní, je chuť učit se a považovat látku za zajímavou. Výzkumy ohledně paměti a učení se dovednostem předpokládají, že schopnost něčemu porozumět, záleží hlavně na koncentraci a soustředění, ta přímo souvisí s množstvím dopaminu, který pomáhá kontrolovat mozkový systém odměn a potěšení. Jednoduše řečeno, pokud se během školní hodiny o látce bavíme, budeme si ji taky lépe pamatovat. Interaktivita je v tomto ohledu zásadní, děti vidí, jak se jednotlivé úlohy plní, ale zůstává jim možnost si další příklady domyslet, nebo zinscenovat.

 

“Učebnice byla zatím testovaná na několika základních školách při výuce fyziky. „Výsledky testování vnímáme velice kladně, nicméněje pře námi ještě dlouhá cesta abychom dokázali s jistotou říci, jak projekt děti skutečně posouvá. Velký benefit vidím v tom, že na rozdíl od klasické učebnice, se děti u aplikace více zabaví a zároveň se zapojí do pokusů. Příklady a úlohy nejsou tak explicitně vysvětleny, žáky tudíž napadají vlastní řešení a kreativně pak domýšlí jednotlivé úlohy.“ Hodnotí učitel a spoluautor František Cáb.

 

Posledním stavebním kamenem učebnice FyzikAr 7 je pohyb - možnost sledovat a učit se. Zatímco informace v tištěných knihách jsou statické, animace ve FyzikAři 7 jsou dynamické. V úlohách někdy vidíte paralelně i dva procesy najednou, které se navzájem ovlivňují. Ve fyzice je to například zákon akce a reakce.

 

Zdroj: Tisková zpráva, vivid books.