Místo každoročních grantů dlouhodobá podpora. Nadace RSJ chce jít příkladem

Vydáno: 4 minuty čtení
  • Finanční jistota umožní vyšší efektivitu a lepší plánování
  • Prvním dlouhodobým partnerem je Učitel naživo – Nadace RSJ s ním podepsala smlouvu na dalších deset let
  • Během sedmi let existence Nadace RSJ rozdělila již sto milionů korun

Výjimečnou důvěru dává Nadace RSJ organizaci Učitel naživo. Dohodli se na desetileté smlouvě, v českém vzdělávacím systému závazku spíše nezvyklém. Dlouhodobé partnerství má řadu výhod a Nadace RSJ v ní chce jít příkladem.

Cílem Nadace RSJ je přispět k celkové proměně vzdělávání v České republice. „Pokud ale chceme dosáhnout společenské změny, potřebujeme dostatek času jak na projekt samotný, tak na klidné a soustředěné úsilí bez nejistoty,“ vysvětluje Lenka Eckertová, ředitelka Nadace RSJ. Dodává, že roli sehrála i covidová krize. „Zejména malým neziskovkám docházely finanční i lidské rezervy. Nabídli jsme jim pomoc, aby obtížné období mohly překonat,“ říká Lenka Eckertová.

Nadace RSJ proto nově vybrané projekty podpoří na podstatně delší dobu než dosud. Chce jim dát jistotu a možnost soustředit se na systematickou práci. První takovou organizací je Učitel naživo. Jde o unikátní krok, od kterého si Nadace RSJ slibuje vyšší efektivitu spolupráce.

Ke stejnému přístupu by ráda inspirovala i další dárce. Lenka Eckertová vysvětluje, že k dosažení změny je v oblasti vzdělávání klíčem vytrvalost. „Ve vzdělávacím systému je snaha o změnu spojená s určitou mírou rizika. Nemáme vždy jistotu, že změny v jedné části povedou k lepší funkčnosti celku. Velmi záleží na provedení. Dlouhodobá podpora tedy vyžaduje od dárce i ochotu riskovat a důvěřovat. V tom máme v České republice rezervy,“ upozorňuje Lenka Eckertová.

Program pro učitele a ředitele získal podporu na deset let

Po třech letech spolupráce získává Učitel naživo, organizace vzdělávající pedagogy a vedení škol, smlouvu na dalších deset let. Nadace RSJ tento krok chápe jako výraz důvěry i jako investici. „Chceme přispět k efektivnímu fungování organizace, aby se mohla soustředit jen na to podstatné. Při tom ale nerezignujeme na kontrolu a na motivaci k výkonu,“ shrnuje Lenka Eckertová.

Učitel naživo vidí nejen jistotu. „Dlouhodobá podpora nám umožní lépe plánovat rozvoj našich programů, zároveň se stáváme důvěryhodnějšími partnery pro veřejné instituce. Nadace RSJ svou důvěrou ukazuje, že se dokáže ve vzdělávání dívat daleko za běžné obzory,“ myslí si Jan Straka, spoluředitel Učitele naživo.

Učitel naživo chce v příštích deseti letech pracovat s pedagogy i vedením škol, a přispívat tak k lepšímu fungování vzdělávacího systému. „Naším cílem jsou skvělí učitelé a ředitelé. Ve spolupráci s veřejnými institucemi plánujeme přispět k tomu, aby tu do roku 2030 byly desítky tisíc skvěle připravených učitelů a tisíce osvícených ředitelů. To bude vyžadovat kolektivní práci a koordinaci s mnoha organizacemi a institucemi. Čím více se to bude dařit, tím více dětí se bude učit naplno, s radostí, s rovnými šancemi, a tím více jich bude ze škol odcházet s dobrou výbavou pro 21. století,“ doufá Jan Straka.

Přemýšlivé děti budou dál středem pozornosti

Během sedmi let v českém prostředí Nadace RSJ rozdělila již 100 milionů korun mezi společensky prospěšné projekty především v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Anton Tyutin, předseda správní rady Nadace RSJ, považuje za nejvýznamnější tři milníky. „Prvním je rozběhnutí Nadačního fondu Neuron, do kterého jsme hodně přispěli finančně i organizačně. Dále je to náš přístup; nejsme jen dárce, ale především partner. Zatřetí jde o propojování komunity kolem tématu přemýšlivých dětí a vytvoření poradní skupiny. Jsem hrdý na naši roli sjednocovatele a koordinátora, díky které má úsilí neziskových organizací větší dopad,“ hodnotí Anton Tyutin a dodává, že v centru pozornosti Nadace RSJ bude i nadále téma přemýšlivých dětí, ve kterém může ideově a organizačně sehrát nejzásadnější roli.

Za prioritu dalších let Anton Tyutin považuje co nejvyšší efektivitu darovaných peněz. „Každá koruna by měla pracovat co nejúčinněji. S tím souvisí i náš přístup a komplexnost naší podpory, tedy kombinace financí, networkingu a mentoringu. Ale záleží i na lidském, individuálním přístupu a na vyváženém rozvoji,“ vysvětluje Anton Tyutin.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 22. června 2021, Nadace RSJ