Ministryně Valachová k mezinárodnímu dni učitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Dnes si připomínáme Mezinárodní den učitelů vyhlášený Organizací spojených národů v roce 1994. Ten náš, český Den učitelů (28. března), má tradici mnohem delší. Oba mají ale stejný cíl. Vzdát hold a vyseknout poklonu těm, kteří se starají o naše děti, o vzdělání a výchovu dalších a dalších generací. A toto není vždy úkol snadný.

Mým cílem jako ministryně je zlepšovat podmínky, ve kterých naši učitelé pracují. Učitelské profesi se v minulých obdobích nedostávalo potřebné podpory – platy učitelů i dalších pracovníků ve školství dlouhodobě stagnovaly a ve srovnání s platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných lidí patřily v ČR k nejnižším mezi zeměmi OECD. To se v posledních letech snažíme měnit, naším cílem je, aby se platy v průběhu několika dalších let dále navyšovaly tak, aby průměrný plat pedagoga byl na úrovni 130 % průměrné mzdy v České republice.

Dalším zásadním faktorem pro stabilizaci českého školství jsou změny v oblasti financování regionálního školství. Připravená novela školského zákona zavádí systém založený na financování reálného objemu výuky, a zabezpečí tak školám dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní výuky i pro odpovídající odměňování jejich pracovníků.

Pro úspěch vzdělávací soustavy je nezbytná nejen stabilita škol a stabilita pracovních míst pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale také systém dalšího vzdělávání. To zajistí navrhovaný kariérní řád, který další vzdělávání učitelů spojuje s profesním růstem a má jasnou vazbu na odměňování.

Je toho mnohem více, musíme diskutovat také o roli rodiny, vzájemném respektu a zlepšování prostředí a klimatu ve školách. Je to jen začátek cesty, během které chceme pomoci našim učitelům stabilizovat české školství. Bez nich to nepůjde a já bych jim ráda vrátila respekt, který si zaslouží. Každé společnosti, která vnímá školství jako svoji prioritu, se to v pozitivním výsledku vrátí. Výchova našich děti nám nemůže být lhostejná!

Kateřina Valachová,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-k-mezinarodnimu-dni-ucitelu-1