Ministryně Valachová jednala se zástupci krajských úřadů

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dnes sešla s ekonomy a vedoucími odborů školství krajských úřadů. Ministryně je na jednání seznámila s hlavními cíli v oblasti regionálního školství pro rok 2017.

Řízení školyMinistryně školství Valachová v úvodu zhodnotila rok 2016 a představila své plány pro regionální školství pro rok 2017. Jedním z nejdůležitějších bodů programu bylo vysvětlení principu rozpočtu pro letošní rok včetně změn republikových normativů a legislativní změny v oblasti financování regionálního školství.

"Ráda bych byla každého čtvrt roku přítomna na těchto poradách, na kterých se účastní nejen lidi odpovídající za útvar školství, ale i za útvary ekonomické. Slibuji si od toho především to, že přímo ode mne uslyšíte věci, které jsme připravili a které jsou aktuální, a můžete se mě také přímo zeptat na to, co vás zajímá," řekla v úvodu společného jednání ekonomů a vedoucích odboru školství krajských úřadů ministryně školství Kateřina Valachová.

Ke zpřesnění postupu krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností při návrzích a rozpisech rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu bude sloužit i nová směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu. O vydání této směrnice byli na konci listopadu roku 2016 informování všichni ředitelé všech škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí či svazkem obcí. Do konce ledna 2017 k ní vydá MŠMT pro ředitele škol také metodickou pomůcku.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-jednala-se-zastupci-krajskych-uradu