Ministryně školství zahájila Monitorovací výbor OP VVV

Vydáno: 2 minuty čtení

V pořadí již 8. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také MV OP VVV) proběhlo za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové dne 15. prosince 2016 v hotelu International Prague v Praze. Jednání MV OP VVV se zúčastnili kromě řádných členů také zástupci Evropské komise, Úřadu vlády ČR a regionálních partnerů.

Na základě řady odborných jednání jsme dospěli k názoru, že je potřeba posílit kariérní řád ve smyslu profesních a specializačních cest učitelů a zajistit, aby se kariérní řád o učitele staral a byl pro ně motivační,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v úvodu zasedání. Vysvětlila důvod předložení návrhu na změnu projektu IMKA, který má zajistit start a realizaci kariérního řádu v České republice.OP VVV

MV OP VVV pod vedením předsedy Václava Velčovského, náměstka sekce operačních programů MŠMT, projednal hlavní události od minulého zasedání, které se týkaly vyhlášených výzev, stavu Individuálních projektů systémových (dále také IPs), plnění predikcí nebo činnosti Plánovací komise programu. Projednána a schválena byla metodika výběru operací a hodnotící a výběrová kritéria pro dvě výzvy z Prioritní osy 1 zaměřené na oblast výzkumu: Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a Předaplikační výzkum.

Členové MV OP VVV dále schválili Roční komunikační plán OP VVV na rok 2017 a byli informováni o Strategickém realizačním plánu a Čtvrtletní zprávě o stavu naplňování předběžných podmínek. Důležitým bodem programu byly také Charty IPs zaměřených na kariérní systém (IMKA), modernizaci odborného vzdělávání nebo podporu společného vzdělávání (APIV A a B).

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-vybor-1.