Ministryně školství představila plány a cíle do nového školního roku

Vydáno: 2 minuty čtení

Mým plánem je podpořit rozvoj školství jak legislativně, tak i finančně. Chci co nejkvalitněji připravit realizaci společného vzdělávání a dokončit projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících a vysokoškolského zákona,“ to jsou podle slov ministryně školství Kateřiny Valachové priority jejího resortu pro nový školní rok 2015/2016.

Plány a cíle ministryně představila spolu s náměstkyní sekce legislativy a strategie Danou Prudíkovou a náměstkem sekce vzdělávání Jaroslavem Fidrmucem. „Změn je celá řada a posouvají nás ke strategickým cílům ministerstva školství. Hlavním cílem všech těchto změn, které nás v tomto školním roce čekají, by měli být spokojení žáci a spokojení učitelé,“ řekla ministryně školství.

Navýšení rozpočtu o 2,3 mld. Kč, které se ministryni Kateřině Valachové podařilo dohodnout s ministrem financí, zajistí pedagogům i dalším zaměstnancům škol zvýšení platu v průměru o 3 % již od listopadu tohoto roku. Ministerstvo školství počítá také s navýšením prostředků na asistenty pedagoga tak, aby byla zajištěna kontinuita financování již přiznaných úvazků, ale také zajištění financování nově vzniklých požadavků. Dále je v poslanecké sněmovně před závěrečným jednáním návrh, který určí minimální délku pracovního poměru pro učitele na 12 měsíců, čímž by měla skončit praxe, kdy jsou učitelé na prázdniny propouštěni a v září opět přijati zpět. Změny se dotknou také maturantů, kdy bude moci ředitel školy stanovit, že povinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit mezinárodní jazykovou zkouškou.

Pozitivní změny čeká také oblast sportu. Ministerstvu školství se totiž podařilo získat dalších 500 miliónů korun na sportovní aktivity a celková částka pro sport tak činí 3,5 miliardy korun. Z těchto peněz bude ministerstvo školství podporovat činnost tělovýchovných jednot, mládeže, sportovců se zdravotním postižením a mladých talentů. Chystaná novela zákona o podpoře sportu pak pomůže efektivněji využívatprávě prostředky určené na sport.